Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datblygiadau Cyfansoddiadol

Mae'r dudalen hon yn rhoi trosolwg ar y datblygiadau cyfansoddiadol diweddaraf yng Nghymru.

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Rhan 2 y Comisiwn Silk ar bwerau deddfwriaethol i Gymru, cychwynodd Llywodraeth y DU ar y broses o adolygu setliad datganoli Cymru yn 2015. Fel rhan o'r broses, cyhoeddwyd papur gorchymyn Pwerau at Bwrpas ym Mawrth 2015, Bil Cymru drafft yn yr hydref 2015 a Bil Cymru ym Mehefin 2016 oedd yn argymell nifer o newidiadau i bwerau deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y pryd.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys lincs at y brif gyhoeddiadau a thrafodion yn ymwneud â phapur gorchymyn Pwerau at Bwrpas, Bil Cymru drafft a Deddf Cymru 2017.

Mae'n cynnwys cyhoeddiadau perthnasol gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Ar 6 Mai 2020, daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. O ganlyniad, mae cyfeiriadau ar y dudalen hon ynadlewyrchu'r newid enw, ac yn cyfeirio at y sefydliad fel y 'Cynulliad' mewn cyd-destun hanesyddol (cyn 6 Mai 2020) ac fel y 'Senedd' ar ôl hynny.

Am fwy o wybodaeth am ddatblygiadau cynharach yn cynnwys gwaith Comisiwn Silk gweler ein tudalen ar Gomisiwn Silk a Deddf Cymru 2014.

Creu Senedd i Gymru | Bil Cymru 2016-17 | Bil Cymru drafft (2015) | Pwerau at Bwrpas a phroses Dydd Gwyl Dewi | Trafodion a Thystiolaeth | Cyhoeddiadau'r Gwasanaeth Ymchwil | Datganiadau Swyddogol a Datganiadau i'r wasg

 

Creu Senedd i Gymru - adroddiad y panel arbenigol yr ymgynghoriad cyhoeddus a Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020

Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholaethol y Cynulliad, yr ymgynghoriad cyhoeddus dilynol ar gynigion y panel a hynt Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020

Brig y dudalen

Deddf Cymru 2017

Deddf Cymru 2017, yn cynnwys datblygiad Bil Cymru a gyhoeddwyd yn wreiddiol ym mis Mehefin 2016 a chyhoeddiadau eraill sy'n gysylltiedig â'r Bil

Brig y dudalen

Bil Cymru drafft (2015)   

Bil drafft Cymru a chyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â'r Bil drafft

Brig y dudalen

 

Pwerau at Bwrpas a phroses Dydd Gwyl Dewi    

Adroddiadau a chyhoeddiadau eraill yn ymwneud â phroses Dydd Gwyl Dewi a phapur gorchymyn Pwerau at Bwrpas

 


 Brig y dudalen

Trafodion a thystiolaeth   

Sesiynau tystiolaeth a dadleuon yn ymwneud â chraffu ar Filiau perthnasol yn Nghaerdydd a San Steffan

Diwygio'r Senedd a Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020

 • 15 Ionawr 2020 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: datganiad gan Y Llywydd - Bil Senedd ac Etholiadau Cymru: cydsyniad Frenhinol;Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 8 Ionawr 2020 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 2 Rhagfyr 2019 - Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: Tystiolaeth lafar: Y Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 27 Tachwedd 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Senedd ac Etholiadau Cymru: trafodion cyfnod 4 - y Cynulliad yn pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 13 Tachwedd 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Senedd ac Etholiadau Cymru: trafodion cyfnod 3; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 21 Hydref 2019 - Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: Tystiolaeth lafar. Tystion: Comisiwn y Cynulliad; yr Athro Laura McAllister; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 8 Hydref 2019 - Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan: Bil Senedd ac Etholiadau Cymru: trafodion cyfnod 2; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 1 Hydref 2019 - Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan: Bil Senedd ac Etholiadau Cymru: y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 7 Mai 2019 - Cynuliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth: Kirsty Williams AC, Gweinidog Addysg; Y Llywydd; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 29 Ebrill 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth: Cyndeithas Gweinyddwyr Etholiadol, Y Comisiwn Etholiadol; Y Cwnsler Cyffredinol; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 4 Ebrill 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Cyllid: Tystiolaeth lafar. Tystion: Comisiwn Y Cynulliad a'r Llywydd; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 1 Ebrill 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth lafar. Tystion: Jess Blair, y Gymdeithas Diwygio Etholiadol; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 27 Mawrth 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Cyllid: Tystiolaeth lafar. Tystion: Y Comisiwn Etholiadol; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 25 Mawrth 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth lafar. Tystion: Yr Athro Laura McAllister, Keith Bush QC, Yr Athro Roger Awan-Scully; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn 

 • 21 Mawrth 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Cyllid: Tystiolaeth lafar. Tystion: Y Cwnsler Cyffredinol; Trawsgrifiad a Gwylio'r Sesiwn

 • 11 Mawrth 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth lafar. Tystion: Y Llywydd; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 13 Chwefror 2019 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfarfod Llawn: Datganiad gan y Llywydd: Cyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru); Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 10 Hydref 2018 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfarfod Llawn: Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru); Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 7 Chwefror 2018 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfarfod Llawn: Cynnig Comisiwn y Cynulliad: Ymgynghori Ynghylch Diwygio'r Cynulliad; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 

Deddf Cymru 2017

 • 31 Ionawr 2017 - Tŷ'r Arglwyddi: Cydsyniad Frenhinol: Deddf Cymru 2017; Trawsgrifiad

 • 24 Ionawr 2017 - Tŷ'r Cyffredin: Bil Cymru: Cynnig rhaglen, Trafod Gwelliannau'r Arglwyddi a Phenderfyniad arian: Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn

 • 18 Ionawr 2017 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Trydydd Darlleniad: Trawsgrifiad | Trydydd Darlleniad (o 16:50:00 ymlaen)

 • 17 Ionawr 2017 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfarfod Llawn: Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn (o 2:24:00 ymlaen)

 • 10 Ionawr 2017 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Cyfnod Adrodd - 2il Diwrnod; Trawsgrifiadau: Rhan 1 | Rhan 2Gwyliwch y Sesiwn (wedi 15:10:00 a 19:33:00)

 • 14 Rhagfyr 2016 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Cyfnod Adrodd - Diwrnod 1af; Trawsgrifiadau: Rhan 1 | Rhan 2Gwyliwch y Sesiwn (wedi 16:46:00 a 20:46:00)

 • 23 Tachwedd 2016 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Cyfnod Pwyllgor - 4ydd Diwrnod; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn (wedi 18:16:00)

 • 15 Tachwedd 2016 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Cyfnod Pwyllgor - 3ydd Diwrnod; Trawsgrifiadau: Rhan 1; Rhan 2 | Gwyliwch y Sesiwn

 • 7 Tachwedd 2016 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Cyfnod Pwyllgor - 2il Diwrnod; Trawsgrifiadau: Rhan 1; Rhan 2; Rhan 3Gwyliwch y Sesiwn

 • 31 Hydref 2016 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Cyfnod Pwyllgor - Diwrnod 1af; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 19 Hydref 2016 - Cynulliad Cenedlethol Cymru: Cyfarfod Llawn: Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Fil Cymru 2016-17; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 10 Hydref 2016 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Ail Darlleniad; TrawsgrifiadGwyliwch y Sesiwn (wedi 15:08:00)

 • 13 Medi 2016 - Tŷ'r Arglwyddi: Bil Cymru: Darlleniad Cyntaf; Trawsgrifiad

 • 12 Medi 2016 - Tŷ'r Cyffredin: Bil Cymru: Cyfnod Adrodd a Trydydd Darlleniad; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn (wedi 17:27:10)

 • 11 Gorffennaf 2016 - Tŷ'r Cyffredin: Bil Cymru: Cyfnod Pwyllgor - 2il Diwrnod; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 6 Gorffennaf 2016 - Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru; Tystiolaeth gan: Elin Jones AC, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 5 Gorffennaf 2016 - Tŷ'r Cyffredin: Bil Cymru: Cyfnod Pwyllgor - Diwrnod 1af; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn (wedi 13:17:23) 

 • 4 Gorffennaf 2016 - Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru; Tystiolaeth gan: Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif weinidog Cymru; Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 30 Mehefin 2016 - Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru; Tystiolaeth gan: Emyr Lewis, Blake Morgan LLP; David Hughes, Bargyfreithiwr; Yr Athro Rick Rawlings, Coleg Prifysgol Llundain; Yr Athro Laura McAllister, Prifysgol Lerpwl; Dr Diana Stirbu, Prifysgol Fetropolitan Llundain; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 22 Mehefin 2016 - Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dros Dro: Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru; Tystiolaeth gan: Yr Athro Thomas Glyn Watkin; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 15 Mehefin 2016 - Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Dadl Plaid Cymru: Bil Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 14 Mehefin 2016 - Tŷ'r Cyffredin: Bil Cymru: Ail Darlleniad; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn (wedi 13:12:00)

 • 08 Mehefin 2016 - Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Datganiad: Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC: Bil Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 07 Mehefin 2016 - Tŷ'r Cyffredin: Bil Cymru: Cyflwyniad a'r Darlleniad Cyntaf (dim dadl); Trawsgrifiad 

Bil Cymru drafft

 • 08 Mawrth 2016 - Cyfarfod Llawn: Datganiad: Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC: Bil Llywodraeth a Chyfreithiau Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 01 Mawrth 2016 - Cyfarfod Llawn: Datganiad: Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC: Bil Cymru Drafft; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 03 Chwefror 2016 - Yr Uwch-bwyllgor Cymreig: Bil Cymru Drafft: sesiwn y prynhawn; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 03 Chwefror 2016 - Yr Uwch-bwyllgor Cymreig: Bil Cymru Drafft: sesiwn y bore; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 13 Ionawr 2016 - Cyfarfod Llawn: dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Deddfwriaethol a Chyfansoddiadol ar y Bil Cymru drafft; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 09 Rhagfyr 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Craffu cyn y broses deddfu ar y Bil Cymru drafft: Y Gwir Anrh. Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 30 Tachwedd 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Craffu cyn y broses deddfu ar y Bil Cymru drafft: Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 23 Tachwedd 2015 - Y Pwyllgor Materion Deddfwriaethol a Chyfansoddiadol: ymchwiliad y Pwyllgor i'r Bil Cymru drafft: Y Gwir Anrh. Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 23 Tachwedd 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Craffu cyn y broses deddfu ar y Bil Cymru drafft: Kay Powell a Huw Williams, Cymdeithas y Cyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr; Hefin Rees QC, Cymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain; Alan Trench; Rachel Banner, Annie Mulholland a Roger Cracknell, True Wales; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 16 Tachwedd 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Craffu cyn y broses deddfu ar y Bil Cymru drafft: Y Llywydd, Y Fonesig Rosemary Butler AC; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 16 Tachwedd 2015 - Y Pwyllgor Materion Deddfwriaethol a Chyfansoddiadol: ymchwiliad y Pwyllgor i'r Bil Cymru drafft: Prif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn (wedi 1:01:00)

 • 16 Tachwedd 2015 - Y Pwyllgor Materion Deddfwriaethol a Chyfansoddiadol: Ymchwiliad y Pwyllgor i'r Bil Cymru drafft: Y Llywydd, Y Fonesig Rosemary Butler AC; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 09 Tachwedd 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Craffu cyn y broses deddfu ar y Bil Cymru drafft: Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 09 Tachwedd 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig a Phwyllgor Materion Deddfwriaethol a Chyfansoddiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sesiwn dystiolaeth ar y cyd: Craffu cyn y broses deddfu ar y Bil Cymru drafft: Yr Athro Thomas Glyn Watkin, Emyr Lewis; Yr Athro Richard Wyn Jones, Yr Athro Roger Scully, Canolfan llywodraethiant Cymru; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn   

 • 09 Tachwedd 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Craffu cyn y broses deddfu ar y Bil Cymru drafft: Andrew RT Davies AC, Kirsty Williams AC, Leanne Wood AC; William Graham AC, Cadeirydd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru; Syr Paul Silk; Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 03 Tachwedd 2015 - Cyfarfod Llawn: Dadl ar Fil Cymru Drafft Trawsgrifiad | Gwyliwch y Sesiwn

 • 26 Hydref 2015 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Craffu cyn y broses deddfu ar Fil drafft Cymru: Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru, Y Gwir Anrh. Stephen Crabb AS Trawsgrifiad | Gwyliwch y sesiwn 

 • 20 Hydref 2015 - Prif Weinidog Cymru: datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Bil Cymru drafft 

Brig y dudalen

Cyhoeddiadau Ymchwil y Senedd   

Cyhoeddiadau a blogiau perthnasol gan Ymchwil y Senedd, Gwasanaeth Ymchwil Senedd Cymru:

Brig y dudalen

Datganiadau swyddogol a Datganiadau i'r wasg   

Datganiadau gan Weinidogion, datganiadau swyddogol a datganiadau newyddion

Brig y dudalen

 

 

Partners & Help