Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyfres o Seminarau Cyfnewid Syniadau

 

Bu Ymchwil y Senedd yn gweithio gyda Chymdeithas Ddysgedig Cymru i dreialu cyfres o Seminarau Cyfnewid Syniadau i Aelodau drwy gydol 2017.

Diben y seminarau oedd i'r Aelodau gyfnewid a thrafod syniadau newydd gydag arbenigwyr academaidd blaenllaw a rhanddeiliaid perthnasol.

Y thema ar gyfer y tair seminar gyntaf oedd pa mor uchelgeisiol y dylai polisi economaidd Cymru fod. 

Roedd y seminar gyntaf ar 7 Mawrth 2017 yn trafod strategaeth economaidd, cyllid a seilwaith.  Y siaradwyr oedd:

 • Yr Athro Gerry Holtham (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
 • Yr Athro Julie Froud (Prifysgol Manceinion), a'r
 • Dr Edward Jones, Prifysgol Bangor

 

Roedd yr ail seminar ar 27 Mehefin 2017 yn ystyried nodweddion allweddol cymdeithas sifil yng Nghymru a'r rôl y mae'n ei chwarae. Y siaradwyr oedd:

 • Yr Athro Paul Chaney (WISERD)
 • Dr Victoria Winckler (Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan)
 • Tim Hughes (Cyfarwyddwr Involve) , ac
 • Anna Nicholl (WCVA).

 

Yn y trydydd seminar, ar 13 Gorffennaf 2017, trafodwyd y polisi ynni at y dyfodol.  Y siaradwyr oedd:

 • Dr Nina Skorupska (Cymdeithas Ynni Adnewyddadwy)
 • Yr Athro Max Munday (Prifysgol Caerdydd)
 • Yr Athro Hywel Thomas (Prifysgol Caerdydd)
 • Yr Athro Andrew Barron (Prifysgol Abertawe)

Mae canlyniadau'r seminar hon, gan gynnwys recordiad fideo o'r digwyddiad cyfan ar gael yn un o erthyglau Pigion.

 

Roedd y pedwerydd seminar ar 5 Rhagfyr yn ystyried yr heriau a'r cyfleoedd o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru. Y siaradwyr oedd:

 • John Wynn-Jones, Meddyg Teulu, Sefydliad Meddygon Gwledig y Byd a Chadeirydd Meddygfeydd Gwledig;
 • Dr Rachel Rahman, Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth;
 • Anna L Prytherch, Rheolwr Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru; a
 • Joy Garfitt, Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Powys

Am ragor o wybodaeth gweler blog Pigion neu gwyliwch y recordiad fideo o'r digwyddiad llawn.

 

Nid yw Ymchwil y Senedd yn bwriadu cynnal rhagor o Seminarau Cyfnewid Syniadau ar hyn o bryd, ond fe all wneud hynny eto yn y dyfodol.

Partners & Help