Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Senedd a'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021

Proses o adolygu arbenigol yw Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU (REF) sy'n gwerthuso ansawdd ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU. Mae'r Senedd yn ymwybodol o'r hyn y mae'r REF yn ei olygu i ymchwilwyr a'u sefydliadau, ac mae'n awyddus i gefnogi academyddion yn eu hymgysylltiad.

Mae Senedd y DU a’r deddfwrfeydd datganoledig yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn awyddus i gefnogi academyddion i ymgysylltu â’u gwaith. Er mis Ionawr 2018, bu cyfeillion o ddeddfwrfeydd y DU yn cydweithio i lywio datblygiad canllawiau a meini prawf asesu y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021.

Ceisia’r canllawiau hyn sicrhau bod gan y pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU, sef Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyngor Cyllido yr Alban, Adran yr Economi, Gogledd Iwerddon a Research England - ac aelodau o banel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ddealltwriaeth glir o beth yw effaith ymchwil ar gyfer Seneddau a Chynulliadau ledled y DU.

Er mwyn llywio datblygiad y canllawiau a’r meini prawf asesu hyn lluniwyd Nodyn Briffio (PDF,552KB) yn rhoi trosolwg o effaith gwaith ymchwil yn y deddfwrfeydd. Mae'r negeseuon allweddol o'r nodyn briffio hwn yn ymddangos yn y canllawiau ar gyflwyniadau ac ym meini prawf y panel a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU.

Gobeithiwn barhau i gydweithio â chyrff cyllido addysg uwch y DU ar y mater hwn, a byddwn yn rhoi rhagor o’r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith ar ymarferiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 ar y dudalen hon, wrth iddo ddatblygu.

 

Effaith Ymchwil Academaidd gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru: dadansoddiad newydd - Rhagfyr 2018

Ers 1986, mae sefydliadau addysg uwch ledled y DU wedi cael eu gwerthuso o ran ansawdd eu hymchwil. Am y tro cyntaf yn 2014, roedd y gwerthusiad cenedlaethol hwn yn cynnwys asesiad o’r effaith anacademaidd a oedd yn deillio o’r gwaith ymchwil. Cyflwynodd sefydliadau addysg uwch eu tystiolaeth am effaith ymchwil ar ffurf ‘astudiaethau achos effaith’, sydd bellach ar gael i’r cyhoedd fel cronfa ddata chwiliadwy.

Mae Ymchwil y Senedd wedi cyhoeddi papur briffio sydd yn edrych ar yr astudiaethau achos effaith a oedd yn amlinellu’n glir ymgysylltiad â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar y pryd. Y nod  deall y llwybrau ar gyfer cael effaith gyda’r Cynulliad (fel y’i cyflwynwyd yn 2014), a thrwy hynny nodi mecanweithiau cyffredin ar gyfer ymgysylltu. Y nod oedd deall y llwybrau ar gyfer cael effaith gyda’r Cynulliad (fel y’i cyflwynwyd yn 2014), a thrwy hynny nodi mecanweithiau cyffredin ar gyfer ymgysylltu.

 

Partners & Help