Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyfnewid Gwybodaeth a Deddfwrfeydd

 

Mae cyfnewid gwybodaeth (CG) yn cyfeirio at unrhyw weithgaredd neu broses lle caiff gwybodaeth ei chyfnewid rhwng o leiaf dau barti. Mae'r briff hwn yn rhoi trosolwg o CG rhwng prifysgolion a phedair deddfwrfa'r DU, i lywio datblygiad strategaethau a gweithgareddau CG ar gyfer prifysgolion ac ymchwilwyr academaidd ledled y DU.

Cyhoeddwyd yr adroddiad gan Dr Danielle Beswick (Prifysgol Birmingham) a Dr Marc Geddes (Prifysgol Caeredin) ar werthuso'r cysylltiadau rhwng y byd academaidd a deddfwrfeydd y DU a gyfeirir ati yn y nodyn briffio uchod, ar 31 Mawrth 2020

Partners & Help