Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Pumed Cynulliad: 2016

Gosodwyd y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol canlynol gerbron y Pumed Cynulliad yn 2016

Bil yr Economi Ddigidol

 

Bil Cymru

 

Bil Cyflenwadau Meddygol (Costau) Y Gwasanaeth Iechyd

 

Bil Addysg Uwch ac Ymchwil

 

Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog)

  

Bil Plismona a Throsedd

 

Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol [HL]

 

Bil Cyllid Troseddol

Partners & Help