Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol: 2017

Gosodwyd y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol isod gerbron y Pumed Cynulliad

Bil Masnach

 

Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau)

  

Bil Yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

 

Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad rhag Ardrethi Annomestig)

 

Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol

 

Bil Carchardai a Llysoedd

  • 23 Chwefror 2017 - Darlleniad Cyntaf y Bil Carchardai a Llysoedd yn Nhŷ'r Cyffredin

  • 9 Chwefror 2017 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 176KB) gerbron y Cynulliad gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil

  • 3 Mai 2017 - Diddymu senedd y DU - ni fydd y Bil yn cael ei ystyried ymhellach

 

Bil yr Economi Ddigidol

  


Bil Pedolwyr (Cofrestru)

 

Bil Cymru

Bil Addysg Uwch ac Ymchwil

 

 

Partners & Help