Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol: 2018

Cafodd y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol isod ei gosod gerbron y Pumed Cynulliad yn 2018

 

Bil Pysgodfeydd

 

Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

 

Y Bil Ifori

  • 23 Mai 2018 - Darlleniad Cyntaf y Bil Ifori yn Nhŷ'r Cyffredin
  • 4 Mehefin 2018 - Ail ddarlleniad y Bil yn Nhŷ'r Cyffredin
  • 5 Gorffennaf 2018 - Darlleniad Cyntaf y Bil yn Nhŷ'r Arglwyddi
  • 18 Hydref 2018 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF) yn ymwneud â'r Bil
  • 6 Tachwedd 2018 - Y Cynulliad yn cymeradwyo Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn
  • 21 Rhagfyr 2018 - Cydsyniad Frenhinol

 

Y Bil Amaethyddiaeth

 

Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion)

 

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)​

Partners & Help