Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol: 2019

Gosodwyd y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol isod gerbron y Pumed Cynulliad

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

 

Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)

 

Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) [HL]

 

Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)

 

Bil Gemau'r Gymanwlad Birmingham [HL]

 

Bil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)

 

Bil Amaethyddiaeth

 

Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

 

Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

 

Bil Masnach

 

Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasnaethu)

 

Bil Pysgodfeydd

 

 

 

 

Partners & Help