Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol: 2020​

Gosodwyd y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol isod gerbron y Pumed Senedd yn 2020

Y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol

 

Y Bil Ansolfedd a Llywodraethu Corfforaethol

 

Y Bil Cyllid

 

Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

 

Bil Diogelwch Tân

 

Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)

 

Bil Masnach

 

Bil Coronafeirws

 

Bil yr Amgylchedd

 

Bil Pysgodfeydd

 

Bil Amaethyddiaeth

 

Bil Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2019-20

 

Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)

 

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) 2019-20

Partners & Help