Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol yn ystod y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Ystyriwyd cyfanswm o 16 Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) yn ystod y Trydyddd Cynulliad (2007-2011).

Cymeradwywyd pob LCM gan y Cynulliad, ar wahan i'r un yn ymwneud â darpariaethau ar gyfer Panelau'r Heddlu a Throseddau yn Neddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011' gwrthwynebwyd y cynnig gan Aelodau Cynulliad ar 8 Chwefror 2011. Dyma oedd y tro cyntaf i sefydliad ddatganoledig yn y DU wrthod a chytuno LCM.

Rhestrir pob LCM a ystyriwyd gan y Trydydd Cynulliad isod.

Bil Diwygio Lles (2011)  

 

Bil Diogelu Rhyddidau (2011)  

 

Bil Cyrff Cyhoeddus (2011)  

 

Bil Addysg (2010)  

 

Bil Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol (2010)   

 

Bil Lleoliaeth (2010)  

 

Bil Ynni (2010)   

 

Bil Tlodi Plant (2009)   

 

Bil Gofal Personol yn y Cartref (2009)  

 

Bil Plant, Ysgolion a Theuluoedd (2009)  

 

Bil Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu (2009)  

 

Bil Diwygio Lles (2009)  

 

Bil Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu (2008)     

 

Bil Addysg a Sgiliau (2008)   

 

Partners & Help