Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

Pan fydd Senedd y DU yn dymuno deddfu ar fater sydd eisioes wedi'i ddatganoli i Senedd Cymru, mae confensiwn yn ei gwneud yn ofynnol iddi gael cydsyniad y Cynulliad cyn y gall basio'r deddfwriaeth dan sylw. Rhoddir cydsyniad o'r fath gan y Senedd drwy gynigion cydsyniad deddfwriaethol (legislative consent motions).

Caiff manylion am sut y mae'r Senedd yn ymdrin â chynigion cydsyniad deddfwriaethol eu hamlinellu yn rheol sefydlog 29.

Ystyriwyd Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Biliau Seneddol y DU isod gan y Senedd. Rhestrir y cynigion fesul blwyddyn. Cliciwch ar y lincs am ragor o wybodaeth.

Mae'n ofynnol i'r Senedd roi cysyniad mewn enghreifftiau ble mae Gweinidogion Llywodraeth y DU yn medru defnyddio pwerau gwneud gorchmynion mewn materion sydd wedi eu datganoli o ganlyniad i ddeddfwriaeth cynradd sydd yn bodoli eisioes. Rhoddir cydsyniad o'r fath gan y Senedd drwy Cynigion Cydsyniad. Maent yn wahanol i Gynigion Cydsyniad 'Deddfwriaethol' gan eu bod yn ymwneud â gorchmynion sydd yn deillio o ddeddfau'r DU sydd eisioes mewn grym yn hytrach na darpariaethau mewn Biliau sydd eto i dderbyn cydsyniad gan Senedd y DU.

Mae'r tablau isod yn cynnwys rhestr o'r Cynigion Cydsyniad deddfwriaethol sydd ynghlwm â Biliau Seneddol y Deyrnas Unedig a osodwyd gerbron y Senedd.

Pumed Senedd 2016-2021

2020

Biliau Seneddol y DU 2020Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Senedd
​Y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol ​8 Gorffennaf 2020
​Bil Ansolfedd a Llywodraethu Corfforaethol​2 Mehefin 2020
​Y Bil Cyllid​13 Mai 2020
​Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)​7 Mai 2020
​Bil Diogelwch Tân​30 Ebrill 2020
​Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)​28 Ebrill 2020, 8 Gorffennaf 2020
Bil Masnach​2 Ebrill 2020
​Bil Coronafeirws​24 Mawrth 2020
Bil yr Amgylchedd​26 Chwefror 2020
Bil Pysgodfeydd​12 Chwefror 2020, 8 Gorffennaf 2020
​Bil Amaethyddiaeth​12 Chwefror 2020, 11 Mehefin 2020
Bil Gemau'r Gymanwlad Birmingham (2019-20)​20 Ionawr 2020
​Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)​14 Ionawr 2020
​Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) 2019-20​6 Ionawr 2020*

 

2019

Biliau Seneddol y DU 2019Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)​23 Hydref 2019
​Y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)​19 Gorffennaf 2019, 30 Hydref 2019
​Y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)​25 Mehefin 2019
​Y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)​19 Mehefin 2019
Bil Gemau'r Gymanwlad Birmingham [HL]​​19 Mehefin 2019
​Bil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)​15 Mai 2019
Bil Amaethyddiaeth​26 Mawrth 2019
Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir​15 Mawrth 2019, 14 Ebrill 2019 (diwygiedig)
​Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)​1 Mawrth 2019
Bil Masnach​14 Chwefror 2019, 10 Mai 2019
Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu)​17 Ionawr 2019
Bil Pysgodfeydd​10 Ionawr 2019

 

2018

Biliau Seneddol y DU 2018Dyddiad Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwraiethol gerbron y Cynulliad
Bil Pysgodfeydd​15 Tachwedd 2018
Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)​15 Tachwedd 2018
Y Bil Ifori​18 Hydref 2018
​Y Bil Amaethyddiaeth​4 Hydref 2018
Bil Adrethi Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion)​7 Mehefin 2018
​Bil Yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)​27 Ebrill 2018

 

2017

​Biliau Seneddol y DU 2017Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
Bil Masnach​7 Rhagfyr 2017
Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau)​7 Rhagfyr 2017
​Bil Yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) ​12 Medi 2017
​Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad Rhag Ardrethi Annomestig)​25 Gorffennaf 2017
Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol​5 Gorffennaf 2017, 30 Tachwedd 2017
​Bil Carchardai a Llysoedd​9 Mawrth 2017
​Bil yr Economi Ddigidol​3 Mawrth 2017
​Bil Pedolwyr (Cofrestru)​16 Chwefror 2017
​Bil Cymru​10 Ionawr 2017, 13 Ionawr 2017 (diwygiedig), 16 Ionawr 2017 (diwygiedig)
​Bil Addysg Uwch ac Ymchwil​5 Ionawr 2017

2016

​Biliau Seneddol y DU 2016Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
​Bil yr Economi Ddigidol​24 Tachwedd 2016
​Bil Cymru​21 Tachwedd 2016
​Bil Cyflenwadau Meddygol (Costau) Y Gwasanaeth Iechyd​17 Tachwedd 2016
Bil Addysg Uwch ac Ymchwil​​17 Tachwedd 2016, 1 Rhagfyr 2016
​Bil Cyllid Troseddol​1 Tachwedd 2016
​Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol​13 Hydref 2016, 10 Tachwedd 2016
​Bil Plismona a Throsedd​22 Mehefin 2016
​Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog)​16 Mehefin 2016

Brig

Pedwerydd Cynulliad 2011-2016

2014, 2015 a 2016 

Biliau Seneddol y DU 2014, 2015 a 2016Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
Bil Mewnfudo​5 Chwefror 2016
Bil Mynediad at Driniaethau Meddygol (Arloesi)​13 Ionawr 2016
​Bil Tai a Chynllunio​9 Rhagfyr 2015, 22 Ionawr 2016*
Bil Undebau Llafur​20 Tachwedd 2015*
Bil Diwygio Lles a Gwaith​29 Hydref 2015
​Bil Menter [HL]​1 Hydref 2015, 2 Hydref 2015, 4 Chwefror 2016, 5 Chwefror 2016, 16 Chwefror 2016, 3 Mawrth 2016
Bil Arloesi Meddygol [HL]10 Rhagfyr 2014*
Bil Troseddu Difrifol [HL]11 Tachwedd 2014, 16 Ionawr 2015, 30 Ionawr 2015
Bil Caethwasiaeth Fodern5 Tachwedd 2014
Bil Hawliau Defnyddwyr21 Hydref 2014
Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth17 Gorffennaf 2014, 7 Tachwedd 2014, 13 Tachwedd 2014, 8 Ionawr 2015 (diwygiad), 6 Mawrth 2015
Bil Seilwaith18 Mehefin 2014
Bil Cyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd15 Mai 2014, 24 Mehefin 2014, 25 Mehefin 2014 (diwygiad)
Bil Cymru1 Mai 2014
Y Bil Plant a Theuluoedd31 Ionawr 2014, 4 Chwefror 2014
Y Bil Dadreoleiddio24 Chwefror 2014, 22 Ebrill 2014, 10 Mehefin 2014, 30 Mehefin 2014, 20 Tachwedd 2014, 30 Ionawr 2015

 

2013

Biliau Seneddol y DU 2013Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio11 Ionawr 2013*
Y Bil Plant a Theuluoedd12 Chwefror 2013, 3 Rhagfyr 2013, 17 Rhagfyr 2013, 20 Rhagfyr 2013
Y Bil Gofal [HL]23 Mai 2013, 22 Gorffennaf 2013 (diwygiad), 9 Hydref 2013
Y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona23 Mai 2013, 23 Mai 2013, 24 Mai 2013, 24 Mai 2013, 17 Gorffennaf 2013 (diwygiad), 18 Hydref 2013*
Y Bil Eiddo Deallusol [HL]23 Mai 2013
Y Bil Archwilio ac Atebolrwydd Lleol [HL]30 Mai 2013*
Y Bil Dwr18 Medi 2013

 

2012

Biliau Seneddol y DU 2012                                                                       Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
Y Bil Diwygio Lles3 Ionawr 2012
Y Bil Gwasanaethau Ariannol3 Chwefror 2012
Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol28 Mai 2012
Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio12 Mehefin 2012, 10 Gorffennaf 2012, 5 Hydref 2012
Y Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl10 Gorffennaf 2012
Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus2 Hydref 2012
Bil Atal Twyll Tai Cymdeithasol30 Hydref 2012
Y Bil Trosedd a Llysoedd6 Tachwedd 2012
Y Bil Ynni [2012]4 Rhagfyr 2012
Y Bil Twf a Seilwaith13 Rhagfyr 2012, 18 Rhagfyr 2012
Y Bil Mordwyo Morol (Rhif 2)21 Rhagfyr 2012

 

2011

Mesurau Seneddol y DU 2011                                                                 Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
Mesur Ynni Seneddol y DU [HL]3 Mehefin 2011
Mesur Seneddol y DU ynghylch Lleoliaeth23 Mai 2011, 6 Gorffennaf 2011, 20 Medi 2011
Mesur Addysg Seneddol y DU23 Mai 2011, 13 Hydref 2011
Mesur Seneddol Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth Cymdeithasol)27 Hydref 2011
Mesur Seneddol ynghylch Diogelu Rhyddidau10 Tachwedd 2011

 

Trydydd Cynulliad 2007-2011

Bil Seneddol y DU​Dyddiad Gosod Memorandwm gerbron y Cynulliad
​Bil Diwygio Lles​22 Mawrth 2011
​Bil Diogelu Rhyddidau​1 Mawrth 2011
Bil Cyrff Cyhoeddus​22 Chwefror 2011
Bil Addysg​​7 Chwefror 2011
Bil Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol​​25 Ionawr 2011, 25 Ionawr 2011*
Bil Lleoliaeth​​25 Ionawr 2011
Bil Ynni​​14 Ionawr 2011
Bil Tlodi Plant​​16 Mehefin 2009, 21 Ionawr 2010
Bil Gofal Personol yn y Cartref​​10 Rhagfyr 2009
Bil Plant, Ysgolion a Theuluoedd​​3 Rhagfyr 2009
Bil Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu​22 Mai 2009
​Bil Diwygio Lles (2009)​5 Mai 2009
Bil Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu​12 Ionawr 2009
Bil Addysg a Sgiliau​​10 Mehefin 2008

 

Partners & Help