Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​Trefnwch ddigwyddiad

Former Prime Minister of New Zealand, Helen Clark addressing an audience at The Pierhead. 

Mae cynnal digwyddiad ar ystâd y Senedd yn rhoi’r cyfle ichi godi proffil eich sefydliad a’r materion a’r pryderon sy’n berthnasol iddo. P’un a yw rhywbeth yn effeithio ar eich tref neu bentref, neu’n fater sydd o bwys i’ch grwp buddiant neu gymdeithas, mae’r mannau sydd gan y Senedd ar gyfer cynnal digwyddiadau yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ystâd y Senedd a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Os hoffech gyflwyno cynnig i'w ystyried cysylltwch â'n Tîm Lleoliadau drwy e-bost ar lleoliadau@senedd.cymru neu ar y ffôn ar 0300 200 6218.

Argaeledd arddangosfeydd

Mae ein hamserlen arddangosfeydd yn llawn ac, ar hyn o bryd, nid oes modd cadw lle mewn unrhyw arddangosfeydd eraill. Fodd bynnag, os hoffech i ni gadw eich manylion ar gyfer prosiectau yn y dyfodol, anfonwch eich enw, disgrifiad o'r gwaith arfaethedig yn ogystal â llun enghreifftiol atom drwy anfon e-bost at lleoliadau@senedd.cymru

Noder nad yw archebion ar gyfer arddangosfeydd yn cael eu cymryd ar sail y cyntaf i’r felin. Mae arddangosfeydd yn rhai thematig i adlewyrchu cyfrifoldebau a blaenoriaethau’r Senedd, neu cânt eu curadu mewn partneriaeth â sefydliadau cenedlaethol allweddol i arddangos treftadaeth ddiwylliannol Cymru neu i ddangos arwyddocâd eang ar lwyfan y byd. Mae arddangosfeydd yn Oriel y Senedd yn arddangos rhagoriaeth Cymru a/neu'n llwyfan i addysgu am ddemocratiaeth Cymru ac annog cyfranogiad yng ngwaith y Senedd. Mae y cynnwys yn berthnasol i ddadleuon presennol, neu’n adrodd straeon sy’n tynnu sylw at berthnasedd cymdeithas i gyfreithiau Cymru.

Oriel y Dyfodol y Pierhead yw'r lle perffaith i arddangos blaenoriaethau cymunedol a diddordebau arbennig; i ddadlau uchelgeisiau modern a materion sy'n wynebu ein cymdeithas; i rannu gwybodaeth o'n treftadaeth i lywio penderfyniadau heddiw ac i fyfyrio ar ddadleuon y Senedd o hyd braich.

Mannau digwyddiadau

 

See Also

Telerau ac amodau

Bydd rhaid i’r digwyddiad neu arddangosfa gydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn

Sut i’n cyrraedd

Cyfarwyddiadau a manylion trafnidiaeth leol

 

 

Partners & Help