Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Etholiadau a refferenda

 
Cewch wybod rhagor am etholiadau a refferenda blaenorol isod.

Canlyniadau etholiadau'r Senedd

Gallwch ddod o hyd i ganlyniadau holl etholiadau ac is-etholiadau'r Senedd yn yr adran hon.

Y Refferendwm

Yn dilyn pleidlais gadarnhaol yn y refferendwm, gall y Senedd, bellach, basio deddfau ar bob pwnc yn yr 21 maes datganoledig heb orfod cael caniatâd yn gyntaf gan Senedd y DU. Canfyddwch fwy am y refferendwm a’r hyn mae’n ei olygu i’r Senedd ac i bobl Cymru.

Sut caiff y Senedd ei ethol

Ceir 60 Aelod o'r Senedd (AS). Cynhelir etholiadau bob pedair blynedd ac mae gan bob etholwr ddwy bleidlais.

 

 

Partners & Help