Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​Senedd Allgymorth – Gallwn ni alw draw

Llun Senedd Allgymorth

Mae penderfyniadau a wneir yn y Senedd yn effeithio ar bawb yng Nghymru.

Felly, rydym ni'n credu ei bod yn bwysig y gallwch ddarganfod sut y mae'r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud, ni waeth ble rydych chi'n byw yng Nghymru.

Ac yn bwysicaf oll – sut y gallwch chi ddweud eich dweud a chyfrannu at y penderfyniadau hyn er mwyn dylanwadu ar yr hyn sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd.

Dyna pam y mae gennym ni dîm Allgymorth pwrpasol a all ddarparu gweithdai a chyflwyniadau am ddim yn unrhyw le yng Nghymru i roi gwybodaeth ddiduedd ichi am sut y mae'r Senedd yn gweithio a sut y gallwch chi gymryd rhan ac ymgyrchu dros newid.

Gyda mwy a mwy o benderfyniadau ynglŷn â Chymru yn cael eu gwneud yng Nghymru, gall eich llais fod yn fwy pwerus nag erioed.

Ewch ati i ddysgu rhagor a chymryd rhan heddiw drwy drefnu sesiwn ar gyfer eich grŵp cymunedol, staff, cymdeithas brifysgol, cylch cyfeillgarwch neu Gymdeithas Tai.

Anfonwch e-bost at seneddallgymorth@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565 i drefnu hyn.

Y gweithdai rydym ni'n eu cynnig:

1. Cyflwyniad i'ch Senedd

 • Pa benderfyniadau am Gymru y gellir eu gwneud yng Nghymru

 • Rôl y Senedd a phwy sy'n eich cynrychioli chi

 • Sut y mae'r Senedd yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif

 • Sut y gallwch chi ddechrau cymryd rhan a dweud eich dweud

 

2. Dweud eich dweud a chael eich clywed yn y Senedd

 • Sut i feithrin perthynas ag Aelodau o'r Senedd

 • Sut i ddylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth

 •  Sut i ddechrau deiseb

 • Awgrymiadau ar sut i ymgyrchu'n effeithiol

 

 

3. Deddfu yng Nghymru

 • Sut y mae cyfraith yn cael ei gwneud yng Nghymru

 • Hanes deddfu yng Nghymru

 • Cipolwg ar is-ddeddfwriaeth a chynigion cydsyniad deddfwriaethol

 • Sut y gallwch chi lunio cyfreithiau'r dyfodol

Rhowch wybod i ni beth yw diddordebau neu nodau eich grŵp a gallwn addasu'r sesiwn yn benodol ar eich cyfer chi. Ar gael yn Gymraeg neu Saesneg ar adeg ac mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi. 

 

 

Partners & Help