Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gweithio i Aelod Senedd

Mae Aelodau'r Senedd hefyd yn gyflogwyr ac maent yn arferol yn cyflogi pobl yn eu hetholaethau ac ym Mae Caerdydd.

Bydd y telerau cyflogaeth yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd wag dan sylw ond mae’r holl swyddi yn bensiynadwy ac yn cynnig telerau ac amodau gwaith cystadleuol.

Ar ran Aelodau’r Senedd, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, mae Senedd yn casglu ac yn prosesu data personol mewn perthynas ag ymgeiswyr swydd. Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd 'GDPR' llawn yma

Os hoffech chi weithio i Aelod Senedd, dylech glicio’r linc isod i gael manylion.

Er gwybodaeth, yr Aelod Senedd sy’n recriwtio sy’n gyfrifol am gynnwys yr hysbysebion swyddi.  Dylai ymgeiswyr ofyn i’r cais y byddant yn ei wneud am ad-daliad o’u treuliau ar gyfer y cyfweliad gael ei awdurdodi cyn y gwneir unrhyw daliadau. I drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost at yr unigolyn cyswllt perthnasol a nodir ym manyleb y swydd a’r person.

Mae'r penodiad yn amodol ar y gwiriadau diogelwch a ganlyn:

Cliriad diogelwch a fydd yn cael ei gynnal naill ai ar lefel gwiriad y Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer Personél i gyflogeion etholaethol neu ar lefel Gwiriad Gwrthderfysgaeth i gyflogeion ar ystâd y Senedd. 

Swyddi Gwag Presennol

Caerdydd
Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i Jack Sargeant AS. Dyddiad Cau: 17:00 Dydd Llun 10 Awst 2020
Swyddog Gwaith Achos a Chyfathrebu i Lesley Griffiths AS. Dyddiad Cau 15:00 Awst 2020


Canol De Cymru

Gorllewin De Cymru​
Dwyrain De Cymru

Canolbarth a Gorllewin Cymru

​Gogledd Cymru

Gweler hefyd

Partners & Help