Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 
 

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

 

Mae 'cyfryngau cymdeithasol' yn cyfeirio at ystod o dechnolegau cyfathrebu a ddefnyddir ar gyfer rhannu gwybodaeth a barn, yn aml drwy gysylltiadau penodol â phobl neu sefydliadau eraill. Mae'r term yn cynnwys llwyfannau fel Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr a LinkedIn.

Mae'r polisi hwn yn nodi'r canllawiau ar gyfer defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar ran Senedd Cymru. Mae'n ehangu ar yr egwyddorion a nodwyd yn strategaeth e-ddemocratiaeth 2010 (PDF, 322KB) y Cynulliad, a nododd sut y dylai'r Comisiwn ymgysylltu'n ddigidol â phobl Cymru.

Mae'r polisi hwn wedi'i anelu at yr holl staff a gyflogir gan Senedd Cymru ac mae'n berthnasol i bob gweithgaredd sy'n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol.

Polisi Cyfathrebu Cyfryngau Cymdeithasol (PDF, 1.91 MB)

Partners & Help