Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Manylion cyswllt defnyddiol

 

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
Ffôn: 0300 200 6226
Ffacs: 0300 200 6108
Ebost: Contact@senedd.wales

Y Swyddog Mynediad at Wybodaeth

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
Ffôn: 0300 200 6544 
Ebost: Assembly-AccesstoInformation@senedd.wales

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF Ffôn: 01625 545 745
Ffacs: 01625 524510 Ebost: mail@ico.gsi.gov.uk
Gwefan: www.ico.gov.uk [Yn agor ffenestr newydd] 

Partners & Help