Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Llyfrgell XML Deddfwriaeth

Ein nod yw gwneud ein gwybodaeth a'n deddfwriaeth yn hawdd i ddefnyddwyr ddod o hyd iddynt, eu rhannu a'u hailddefnyddio drwy ein gwefan a sianelau digidol eraill.

Rydym yn defnyddio XML (Iaith Arwyddnodi Estynadwy) i sicrhau bod y wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi yn agored ac yn dryloyw. Yn nhermau cyfrifiadurol, mae XML yn iaith arwyddnodi sy'n diffinio set o reolau ar gyfer amgodio dogfennau mewn fformat sy'n ddarllenadwy i bobl a pheiriannau fel ei gilydd. Dyluniwyd XML i'w gwneud yn haws rhannu gwybodaeth a dehongli data. Yn ei hanfod, mae'n helpu gwahanol bobl, cyfrifiaduron a systemau i ddeall ei gilydd ar blatfform digidol. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio XML, ewch i w3schools.com.

Yn benodol yn achos gwybodaeth sy'n ymwneud â deddfwriaeth, rydym wedi mabwysiadu Sgema y DU ar gyfer XML y Goron, sef CLML (Crown Legislation Markup Language). Mae modd cael manylion llawn, gan gynnwys Disgrifiad o'r Sgema Technegol, gan yr Archifau Cenedlaethol sy'n berchen ar y Cynllun ac yn ei gyhoeddi

Er mai ein nod yw diweddaru ein Llyfrgell XML yn rheolaidd, fersiwn PDF o'r Bil yw prif allbwn y broses ddeddfwriaethol o hyd, felly efallai y bydd oedi byr cyn i’r fersiwn XML o ddogfen benodol gael ei rhyddhau i'r Llyfrgell ar ôl ei chyhoeddi ar dudalen ffurfiol hynt y Bil.

Mae ein Llyfrgell XML Deddfwriaeth ar gael yn: http://Data-Deddfwriaeth.cynulliad.cymru

Partners & Help