Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ffrydiau RSS y Cynulliad

Mae RSS yn fath o ffrwd ar y we sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gael gafael ar y cynnwys diweddaraf ar-lein mewn fformat safonol syn ddarllenadwy i gyfrifiaduron a phobl fel ei gilydd. Er enghraifft, gall y ffrydiau hyn alluogi defnyddiwr i gadw golwg ar nifer o wahanol ffynonellau mewn cyd-grynwr newyddion neu greu teclyn syml i arddangos y wybodaeth a gyflenwir drwy wefan neu ap arall.

I gael rhagor o wybodaeth ar RSS a'r safonau cysylltiedig, ewch i w3schools.com

Ffrydiau RSS cysylltiedig â deddfwriaeth

​Mae ffrwd RSS yn cynnwys cyfnodau cyfredol holl Filiau'r Cynulliad ar gael yn:

Ffrydiau RSS busnes eraill

Mae gweddill ein ffrydiau RSS ar gael drwy URL tebyg i'r canlynol:

  • http://senedd.cynulliad.cymru/mgRss.aspx?f={rhif swyddogaeth+}&p1={param1}&p2={param2}&{p3=...

e.e. (1) am restr o Aelodau'r Cynulliad yn nhrefn yr wyddor, yr URL fyddai:

e.e. (2) am galendr o ddigwyddiadau rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Rhagfyr 2017

e.e. (3) am galendr o ddigwyddiadau o 10 diwrnod yn y gorffennol i 20 diwrnod yn y dyfodol

Noder: Rhaid i unrhyw ddyddiad sy'n cael ei osod fel paramedr fod ar y ffurf dd/mm/bbbb e.e. 20/02/2016 ar gyfer 20 Chwefror 2016

Ffrydiau RSS sydd ar gael yn y fformat hwn

 

​Teitlrhif swyddogaeth (f)paramedrau (p1, p2, p3...)​
Beth sy'n newydd1​ystod y dyddiadau: {date1​}-{date2}
p2 ddim yn cael ei ddefnyddio
rhif Pwyllgor comma rhestr wedi'i gwahanu: {int, int, int}
Calendr Cyfarfodydd Google5​​dim paramedrau
Calendr: mis cyfredol​6dim paramedrau
Calendr: wythnos gyfredol​7dim paramedrau
​Calendr: diwrnod cyfredol​8​dim paramedrau
​Calendr: ystod misoedd​9​dechrau misoedd cyn/ar ôl nawr: {int}
gorffen misoedd cyn/ar ôl nawr: {int}
​Calendr: ystod diwrnodau10​dechrau dyddiau cyn/ar ôl nawr: {int}
gorffen diwrnodau cyn/ar ôl nawr: {int}
​Calendr: ystod dyddiadau​11​ystod dyddiadau: {date1}-{date2}
Aelodau'r Cynulliad yn nhrefn yr wyddor​20dim paramedrau
​Aelodau'r Cynulliad yn nhrefn etholaeth21​dim paramedrau
​Aelodau'r Cynulliad yn nhrefn plaid wleidyddol22​dim paramedrau
Pwyllgorau (rhestr)28​dim paramedrau
Grwpiau Trawsbleidiol30​dim paramedrau​
​Cyfarfodydd yn ôl ystod diwrnodau​35rhif pwyllgor: {int} 0 i bob un
cychwyn dyddiau cyn/ar ôl nawr: {int}
gorffen diwrnodau cyn/ar ôl nawr {int}
​Cyfarfodydd yn ôl ystod dyddiadau​36rhif pwyllgor: {int} 0 i bob un
ystod dyddiadau: {date1}-{date2}
​Y bobl a oedd yn y cyfarfod: Pob un disgwyliedig​37rhif y cyfarfod: {id}
Y bobl a oedd yn y cyfarfod: Aelodau Cynulliad disgwyliedig​38rhif y cyfarfod: {id}
Y bobl a oedd yn y cyfarfod: Pob un wedi'i farcio fel bod yn bresennol​39rhif y cyfarfod: {id}
Y bobl a oedd yn y cyfarfod: Aelodau'r Cynulliad wedi'u marcio fel bod yn bresennol​40rhif y cyfarfod: {id}
​Ymgynghoriad byw​76dim paramedrau

Partners & Help