Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cymorth â Chwilio Manwl​

Mae nifer o offerynnau chwilio eraill ar gael ar gyfer y rheiny sydd â gwell syniad lle mae’r wybodaeth y maent yn chwilio amdani i’w chanfod.

Chwilio Aelodau’r Cynulliad

Mae’r ddarpariaeth i chwilio am Aelodau’r Cynulliad yn eich galluogi i ganfod eich AC ar sail cod post, rhanbarth neu enw etholaeth.

Mae rhestr lawn o Aelodau’r Cynulliad hefyd ar gael sy’n eich galluogi i drefnu yn ôl enw, plaid wleidyddol neu etholaeth.

Chwilio’r Cofnod

Mae’r System Chwilio Trawsgrifiadau yn eich galluogi i chwilio Cofnod y Trafodion. Mae’r system hon yn cynnwys gwybodaeth am y Cyfarfod Llawn o ddechrau’r Pumed Cynulliad (Mai 2016) a gwybodaeth am y Pwyllgorau o fis Tachwedd 2017 ymlaen.

 

 ​​​​​Chwilio’r Llyfrgell am Ddogfen

Mae offeryn Chwilio’r Llyfrgell am Ddogfen yn cynnwys pob dogfen a osodwyd yn ffurfiol gerbron y Cynulliad ers ei ddechrau yn 1999. Gellir defnyddio’r offeryn chwilio hwn hefyd i ganfod Datganiadau Busnes a Phapurau wedi’u hadneuo ar gyfer y cyfnod hwn yn ei gyfanrwydd.

 

Yn olaf, gellir chwilio’r Llyfrgell am Ddogfennau i ddod o hyd i Gwestiynau Ysgrifenedig, Datganiadau Ysgrifenedig, Cynigion a Gwelliannau i Gynigion cyn i’r System Chwilio Trawsgrifiadau newydd gael ei chyhoeddi ym mis Tachwedd 2017.

Chwilio am Bapurau Pwyllgorau

Papers for Committees from the Fourth Assembly onwards (March 2011 - ) can be found in the Committee Papers Search

Gellir canfod Papurau Pwyllgorau o’r Pedwerydd Cynulliad ymlaen (Mawrth 2011-) drwy ddefnyddio’r offeryn Chwilio am Bapurau Pwyllgor.

Chwilio Cyn-bwyllgorau

Mae chwilio cyn-bwyllgorau yn eich galluogi i chwilio drwy bapurau ar gyfer Pwyllgorau’r Cynulliad o’r Cynulliad cyntaf hyd at y Trydydd Cynulliad (Mai 1999 tan fis Mawrth 2011).

Er y gellir lliwio’r bocs ‘categori’ yn llwyd yn y lle cyntaf, mae rhestr o hen gategorïau ar gael. Gellir ychwanegu’r categorïau hyn at gyfyngiadau’r URL er mwyn cyfyngu’r chwilio ymhellach i gynnwys gwybodaeth gan gyn-bwyllgor penodol yn unig ynghyd â defnyddio dyddiad a geiriau allweddol ar y dudalen. Er enghraifft, ar gyfer papurau’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant yn 2010, dyma’r URL:


Partners & Help