Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dod o hyd i’ch Aelod

Yn yr adran Dod o hyd i’ch Aelod cewch enwau’r Aelodau sy’n cynrychioli pob etholaeth a rhanbarth yng Nghymru naill ai drwy nodi’r cod post, dewis naill ai’r rhanbarth neu’r etholaeth ar eich map rhyngweithiol, neu drwy ddewis y swyddogaeth y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Chwilio yn ôl Cod Post

Gallwch nodi hanner cyntaf unrhyw god post (e.e. CF11) neu’r cod post llawn. Mae’n bosibl gwneud hyn ar yr hafan hefyd.

Chwilio drwy ddefnyddio’r Map Rhyngweithiol

Drwy ddefnyddio’r map rhyngweithiol gallwch gael hyd i Aelod Seneddol naill ai yn ôl y rhanbarth neu’r etholaeth y mae’n ei chynrychioli. Map yr etholaethau sydd yn ymddangos i ddechrau ond mae’n bosibl newid hwn drwy ddewis y tab ‘Rhanbarthau’ uwchben y map. Drwy glicio ar ardal benodol ar fap yr etholaethau gallwch wneud yr ardal honno’n fwy gan ei gwneud yn haws i chi ddewis etholaeth. Bydd enw’r etholaeth yn ymddangos wrth i chi symud y cyrchwr drosti. Sylwch y bydd angen fersiwn 8 o Flash viewer neu fersiwn diweddarach i ddefnyddio’r map rhyngweithiol. Gallwch ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim oddi ar wefan Adobe. Gallwch hefyd chwilio am ranbarth neu etholaeth drwy ddefnyddio’r gwymplen ‘Chwiliwch yn ôl’ ar yr ochr dde i’r map. Cewch ragor o fanylion am hyn isod. Bydd y dudalen ganlyniadau ar gyfer etholaeth yn dangos yr Aelod Etholaethol ar frig y dudalen, ac yna enw’r Aelodau Rhanbarthol sy’n cynrychioli’r etholaeth. Bydd y dudalen ganlyniadau ar gyfer rhanbarth yn dangos yr Aelod Rhanbarthol ar frig y dudalen ac yna enwau’r Aelodau sy’n cynrychioli pob etholaeth yn y rhanbarth hwnnw.

Chwilio yn ôl Rôl/Enw

Gallwch chwilio am Aelod Cynulliad yn ôl enw, rôl a gwybodaeth arall.:
  • Rôl – mae’r opsiwn hwn yn caniatáu i chi weld pa aelodau sy’n ymgymryd â pha rôl, er enghraifft, pa Aelod yw’r Llywydd, neu pa Aelod sy’n cadeirio Pwyllgor penodol
  • Enw’r Aelod – mae hyn yn caniatáu i chi ddewis aelod penodol o gwymplen sydd ar gael ar yr hafan.
  • Plaid – mae hyn yn caniatáu i chi weld holl Aelodau plaid benodol.
  • Etholaeth – mae hwn yn gweithio fel y map rhyngweithiol. Gallwch weld pa Aelodau sy’n cynrychioli Etholaeth benodol.
  • Rhanbarth - mae hwn yn gweithio fel y map rhyngweithiol. Gallwch weld pa Aelodau Cynulliad sy’n cynrychioli Rhanbarth penodol.

 

 Drwy ddewis un o’r eitemau hyn a chlicio ar y botwm cyflwyno cewch weld ail restr yn dangos dewisiadau eraill. Ar ôl i chi ddewis bydd yr holl ganlyniadau perthnasol yn cael eu dangos.

Canlyniadau

Mae’r dudalen ganlyniadau’n dangos yr holl Aelodau Cynulliad sy’n bodloni meini prawf y chwilio fel y nodir yn yr adrannau uchod. Caiff y canlyniadau hyn eu cyflwyno ar fformat cerdyn busnes, sy’n cynnwys enw, plaid, etholaeth/rhanbarth yr Aelod a’i rôl. Mae’n bosibl gweld tudalen broffil pob Aelod drwy ddewis enw neu lun yr Aelod. Gallwch restru’r canlyniadau (gan ddibynnu ar y canlyniadau a gewch) yn ôl :

 

Cyfenw

Enw cyntaf

Rhanbarth

Etholaeth

Plaid

   

Partners & Help