Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Alun Ffred Jones AC

Profile image for Alun Ffred Jones AC

Plaid: Plaid Cymru

Etholaeth: Arfon

Manylion Cymhorthfa


Tymhorau swydd

  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Alun Ffred Jones yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2003 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Ganwyd Alun ym Mrynaman ym 1949 a derbyniodd ei addysg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor.

 

Cefndir proffesiynol

 

Cyn cael ei ethol, roedd Alun yn gyfarwyddwr teledu a chynhyrchydd gyda Ffilmiau'r Nant a chyn hynny, roedd yn athro Cymraeg, yn Bennaeth Adran ac yn newyddiadurwr gyda HTV. Mae Alun yn gyn-arweinydd Cyngor Gwynedd  ac yn gyn-gadeirydd cwmni menter cymunedol lleol, Antur Nantlle a Chlwb Pêl-droed Dyffryn Nantlle. Yn 2008, cafodd ei ddewis i fod yn Weinidog dros Dreftadaeth yn lle Rhodri Glyn Thomas. Mae’n mwynhau mynd i’r theatr, gwylio ffilmiau, barddoniaeth, chwaraeon a garddio.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Etholwyd Alun i’r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2003 fel yr Aelod dros Gaernarfon, cyn cael ei ddewis i gynrychioli etholaeth newydd Arfon yn etholiad 2007. Mae diddordebau gwleidyddol Alun yn cynnwys darlledu, datblygu cymunedol a’r economi. Ar 22 Gorffennaf 2008 fe’i penodwyd yn Weinidog dros Dreftadaeth yn Llywodraeth Cymru. Ar 20 Hydref 2008, Alun oedd y person cyntaf i ddefnyddio’r Gymraeg fel cynrychiolydd o Lywodraeth y Deyrnas Unedig yng nghyfarfod yr Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help