Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Keith Davies AC

Keith Davies AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Llanelli

Tymor swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

 

Roedd Keith Davies yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2011 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Cafodd Keith Davies ei eni yng Ngwauncaegurwen a’i addysgu yn Ysgol Ramadeg Ystalyfera cyn mynd ymlaen i astudio Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei wraig yn gweithio i Tinopolis ac mae eu dau fab yn mynd i Ysgol y Strade.

 

Cefndir proffesiynol

 

Ar ôl ennill ei gymhwyster fel athro, bu Keith yn gweithio mewn swyddi uwch mewn ysgolion a cholegau cyn dechrau ar ei yrfa wleidyddol mewn llywodraeth leol, yn gyntaf fel arolygydd ysgolion ac yn y pen draw yn gyfarwyddwr addysg Morgannwg Ganol a Sir Gaerfyrddin.

 

Yn ystod ei gyfnod yn arolygydd, bu’n cynrychioli De Cymru a Gorllewin Lloegr ar Gymdeithas Genedlaethol yr Arolygwyr a Chynghorwyr Addysgol.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Bu Keith yn cynrychioli Ward Hengoed ar Gyngor Sir Caerfyrddin rhwng 2004 a 2008. Ar hyn o bryd, mae’n cynrychioli Canolbarth a Gorllewin Cymru ar Bwyllgor Gweithredol Cymru.

 

Ymgysylltiadau

 

Mae Keith yn Llywodraethwr Ysgol Gymunedol Ffwrnes ac Ysgol Gyfun y Strade. Mae hefyd yn aelod o’r Blaid Gydweithredol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help