Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Eluned Parrott AC

Profile image for Eluned Parrott AC

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Etholaeth: Canol Caerdydd

Rhanbarth: Canol De Cymru

Tymor swydd

  • 06/07/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

 

Roedd Eluned Parrott yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Gorffennaf 2011 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Mae Eluned Parrott yn 36 oed ac mae’n byw gyda’i gŵr a dau o blant yn y Rhws ym Mro Morgannwg. Cyn dod yn Aelod, bu’n gweithio fel Rheolwr Ymgysylltu â'r Gymuned i Brifysgol Caerdydd, gan arwain tîm sy’n trefnu digwyddiadau addysgol allgymorth a digwyddiadau cymunedol ar gyfer y cyhoedd.

 

Mae hi wedi byw yn rhanbarth Canol De Cymru ers 18 mlynedd: 10 mlynedd yng Nghanol Caerdydd a Gorllewin Caerdydd, ac wyth mlynedd ym Mro Morgannwg.

 

Mae gan Eluned radd mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Caerdydd, ac mae ganddi ddiploma ôl-raddedig mewn marchnata o’r Sefydliad Marchnata Siartredig. Mae’n mwynhau cerdded, darllen a chwaraeon.

 

Bywgraffiad fideo

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help