Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mandy Jones AS

Profile image for Mandy Jones AS

Plaid: Annibynnol

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  01248 717 052

E-bost:  mandy.jones@senedd.cymru

Ffôn:  0300 200 7387

Twitter :  twitter.com/MandyJonesMS

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 28/12/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mandy yn wniadwraig fedrus a gall wneud, atgyweirio ac addasu ei dillad ei hun. Mae'n hoff iawn o anifeiliaid ac mae ganddi dri chi achub - dau gi Rottweiler a chi Catalonian Shepherd a ddaeth gartref o Sbaen; mae Mandy wrth ei bodd yn gwisgo ei dillad lledr a mynd ar ei Honda CBR 600F o amgylch tirlun hardd gogledd Cymru. 

 

Hanes personol

Daw Mandy o Wolverhampton a daeth i ogledd Cymru ym 1986. Aeth i Goleg Amaethyddol Llysfasi i astudio amaethyddiaeth ac yna hwsmonaeth anifeiliaid bach. Yma daeth yn fyfyriwr y flwyddyn yn 2000.

Mae gan Mandy bedwar o blant sy'n oedolion ac maent i gyd yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae bellach yn byw yng nghefn gwlad Corwen.

 

Cefndir proffesiynol

Mae Mandy wedi gweithio mewn siop sglodion, becws, ac mae wedi rhedeg ei busnes micro ei hun yn creu cotiau cynllunydd i gŵn ac yn gwneud brandio corfforaethol a brandio cwmni. Bu'n fugeiles, yn yrrwr tractor ac yn ddarllenydd mesurydd ar gyfer G4S.

 

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Mandy ag UKIP yn 2014, ar ôl iddi gael ei denu gan ei pholisïau. Roedd yn ymgeisydd ar gyfer De Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2015, ac yn Etholiadau'r Cynulliad yn 2016. Roedd hefyd yn ymgeisydd rhestr ac yn ymgyrchydd gweithgar ar gyfer y refferendwm ym mis Mehefin 2016.  Fe'i dychwelwyd fel Aelod Cynulliad Rhanbarthol ym mis Rhagfyr 2018 yn sgil ymddiswyddiad Nathan Gill.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help