Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau Chwilio am Etholaeth : Pontypridd

​​​Caiff pob person yng Nghymru ei gynrychioli’n gyfartal gan gyfanswm o bump Aelod o'r Senedd (AS): un Aelod dros eich etholaeth (yr ardal leol yr ydych yn byw ynddi), a phedwar Aelod arall sy’n cynrychioli eich rhanbarth (naill ai Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Ddwyrain De Cymru).   

 

Os oes gennych broblem sy’n dod o fewn cylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gydag unrhyw un o’ch Aelodau.

Michael AntoniwLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Pontypridd

 

Neil McEvoyAnnibynnol
 • Aelod Rhanbarthol
 • Annibynnol
 • Canol De Cymru

 

Gareth BennettAnnibynnol
 • Aelod Rhanbarthol
 • Annibynnol
 • Canol De Cymru

 

Andrew R T DaviesCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Canol De Cymru

 

David MeldingCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Canol De Cymru

 

Partners & Help