Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau Chwilio am Etholaeth : Pen-y-bont ar Ogwr

​​​Caiff pob person yng Nghymru ei gynrychioli’n gyfartal gan gyfanswm o bump Aelod o'r Senedd (AS): un Aelod dros eich etholaeth (yr ardal leol yr ydych yn byw ynddi), a phedwar Aelod arall sy’n cynrychioli eich rhanbarth (naill ai Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Ddwyrain De Cymru).   

 

Os oes gennych broblem sy’n dod o fewn cylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gydag unrhyw un o’ch Aelodau.

Carwyn JonesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Pen-y-bont ar Ogwr

 

Suzy DaviesCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Gorllewin De Cymru

 

Dai LloydPlaid Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Cymru
 • Gorllewin De Cymru

 

Bethan SayedPlaid Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Cymru
 • Gorllewin De Cymru

 

Caroline JonesAnnibynnol
 • Aelod Rhanbarthol
 • Annibynnol
 • Gorllewin De Cymru

 

Partners & Help