Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau Chwilio am Rhanbarth : Gogledd Cymru

​​​Caiff pob person yng Nghymru ei gynrychioli’n gyfartal gan gyfanswm o bump Aelod o'r Senedd (AS): un Aelod dros eich etholaeth (yr ardal leol yr ydych yn byw ynddi), a phedwar Aelod arall sy’n cynrychioli eich rhanbarth (naill ai Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Ddwyrain De Cymru).   

 

Os oes gennych broblem sy’n dod o fewn cylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gydag unrhyw un o’ch Aelodau.

Mandy JonesPlaid Brexit
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Brexit
 • Gogledd Cymru

 

Mark IsherwoodCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Gogledd Cymru

 

Llyr GruffyddPlaid Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Cymru
 • Gogledd Cymru

 

Michelle BrownAnnibynnol
 • Aelod Rhanbarthol
 • Annibynnol
 • Gogledd Cymru

 

Janet Finch-SaundersCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Etholaethol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Aberconwy

 

Jack SargeantLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Alun a Glannau Dyfrdwy

 

Sian GwenllianPlaid Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Plaid Cymru
 • Arfon

 

Ken SkatesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • De Clwyd

 

Hannah BlythynLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Delyn

 

Ann JonesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Dyffryn Clwyd

 

Darren MillarCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Etholaethol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Gorllewin Clwyd

 

Lesley GriffithsLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Wrecsam

 

Rhun ap IorwerthPlaid Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Plaid Cymru
 • Ynys Môn

 

Partners & Help