Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau Chwilio am Rhanbarth : Canol De Cymru

​​​Caiff pob person yng Nghymru ei gynrychioli’n gyfartal gan gyfanswm o bump Aelod o'r Senedd (AS): un Aelod dros eich etholaeth (yr ardal leol yr ydych yn byw ynddi), a phedwar Aelod arall sy’n cynrychioli eich rhanbarth (naill ai Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Ddwyrain De Cymru).   

 

Os oes gennych broblem sy’n dod o fewn cylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gydag unrhyw un o’ch Aelodau.

David MeldingCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Canol De Cymru

 

Andrew R T DaviesCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Canol De Cymru

 

Gareth BennettAnnibynnol
 • Aelod Rhanbarthol
 • Annibynnol
 • Canol De Cymru

 

Neil McEvoyAnnibynnol
 • Aelod Rhanbarthol
 • Annibynnol
 • Canol De Cymru

 

Jane HuttLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Bro Morgannwg

 

Jenny RathboneLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Canol Caerdydd

 

Vikki HowellsLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Cwm Cynon

 

Vaughan GethingLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • De Caerdydd a Phenarth

 

Julie MorganLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Gogledd Caerdydd

 

Mark DrakefordLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Gorllewin Caerdydd

 

Michael AntoniwLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Pontypridd

 

Leanne WoodPlaid Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Plaid Cymru
 • Rhondda

 

Partners & Help