Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Treftadaeth Cymru – y sector yn annhebygol o ddychwelyd i’w lefelau incwm cyn y pandemig am flynyddoedd
Treftadaeth Cymru – y sector yn annhebygol o ddychwelyd i’w lefelau incwm cyn y pandemig am flynyddoedd
07/08/2020 - ​Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Senedd yn lansio adroddiad sy'n tynnu sylw at yr argyfwng yn y...
Proses ar gyfer y gyllideb sy'n addas at y dyfodol – y Pwyllgor Cyllid
Proses ar gyfer y gyllideb sy'n addas at y dyfodol – y Pwyllgor Cyllid
06/08/2020 - ​Mae Pwyllgor Cyllid y Senedd yn galw am broses newydd ar gyfer pasio'r gyllideb flynyddol yng Nghymru i sicrhau symlrwydd,...
COVID-19: Yr Effaith ar y Gymraeg
COVID-19: Yr Effaith ar y Gymraeg
05/08/2020 - ​Yr wythnos hon, wrth i'r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal ar-lein am y tro cyntaf erioed, mae Pwyllgor Diwylliant, y...
Senedd ymhlith y 50 cyflogwr gorau i fenywod yn ôl rhestr flynyddol The Times
Senedd ymhlith y 50 cyflogwr gorau i fenywod yn ôl rhestr flynyddol The Times
30/07/2020 - ​Mae’r Senedd yn falch iawn o fod ymhlith y 50 cyflogwyr gorau i...
Pwyllgor Deddfwriaeth y Senedd yn poeni am Fil Masnach y DU ac yn rhybuddio am ganlyniadau difrifol i ddemocratiaeth Cymru
Pwyllgor Deddfwriaeth y Senedd yn poeni am Fil Masnach y DU ac yn rhybuddio am ganlyniadau difrifol i ddemocratiaeth Cymru
30/07/2020 - ​Nid yw’n glir sut mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod buddiannau dinasyddion Cymru, busnesau Cymru, a democratiaeth Cymru yn cael...

Archif newyddion

chwyddwydr
Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

eiconau cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Senedd

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help