Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i ailedrych ar Wybodeg y GIG ar ôl gwallau wrth adrodd am COVID
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i ailedrych ar Wybodeg y GIG ar ôl gwallau wrth adrodd am COVID
07/05/2020 - Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru wedi edrych ar broblemau gyda systemau Technoleg Gwybodaeth a...
Enw newydd Senedd Cymru a Welsh Parliament yn dod yn gyfraith
Enw newydd Senedd Cymru a Welsh Parliament yn dod yn gyfraith
06/05/2020 - Yn dilyn deddfwriaeth a basiwyd yn gynharach eleni, heddiw (dydd Mercher 6 Mai 2020) mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn newid...
Cymorth iechyd meddwl, treulio gormod o amser o flaen sgrin, a pwysau gwaith ysgol - Senedd Ieuenctid Cymru yn holi’r Prif Weinidog mewn cyfarfod Coronafeirws arbennig
Cymorth iechyd meddwl, treulio gormod o amser o flaen sgrin, a pwysau gwaith ysgol - Senedd Ieuenctid Cymru yn holi’r Prif Weinidog mewn cyfarfod Coronafeirws arbennig
30/04/2020 - Pynciau eraill a gafwyd eu trafod:Adnoddau i siaradwyr Cymraeg ifancAd-dalu ffioedd dysguPryder ynghylch pwysau gwaith ysgol a dileu arholiadauRoedd cymorth...
Pwyllgorau’r Cynulliad yn ailymgynnull i edrych ar yr ymateb i COVID19
Pwyllgorau’r Cynulliad yn ailymgynnull i edrych ar yr ymateb i COVID19
24/04/2020 - ​Yr wythnos nesaf bydd nifer o bwyllgorau allweddol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ailymgynnull i edrych yn fanylach ar ymateb Llywodraeth...
Pleidlais gyntaf wedi'i bwrw mewn Cyfarfod Llawn rhithwir wrth i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gwrdd ar-lein
Pleidlais gyntaf wedi'i bwrw mewn Cyfarfod Llawn rhithwir wrth i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gwrdd ar-lein
08/04/2020 - Mae’r bleidlais gyntaf wedi digwydd heddiw mewn sesiwn seneddol rithwir o'r Cynulliad Cenedlaethol, wrth i’r Senedd gwrdd am yr eildro...

Archif newyddion

chwyddwydr
Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

eiconau cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Senedd

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help