Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Pwysigrwydd dathlu hanes pobl dduon – panel dylanwadol yn trafod y profiad o godi llais yn erbyn hiliaeth
Pwysigrwydd dathlu hanes pobl dduon – panel dylanwadol yn trafod y profiad o godi llais yn erbyn hiliaeth
21/10/2020 - Bydd pedwar person dylanwadol o fyd chwaraeon, gwleidyddiaeth, diwylliant a'r cyfryngau yn rhannu eu profiadau personol a phroffesiynol mewn trafodaeth...
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd yn poeni am oedi cyflwyno system wybodaeth gofal cymunedol - mewn ymateb i adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd yn poeni am oedi cyflwyno system wybodaeth gofal cymunedol - mewn ymateb i adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol
15/10/2020 - Mae cyflwyno System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (SWGCC) yn cymryd llawer mwy o amser ac ar gost uwch na'r disgwyl, yn ôl...
Canfod £8 miliwn o dwyll a gordaliadau trwy’r Fenter Twyll Genedlaethol - ymateb Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd
Canfod £8 miliwn o dwyll a gordaliadau trwy’r Fenter Twyll Genedlaethol - ymateb Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd
13/10/2020 - Mae Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd wedi ymateb i ganfyddiadau adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol sydd wedi ei gyhoeddi...
Tri o bob pump o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn ceisio ymdopi â materion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl bob wythnos
Tri o bob pump o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn ceisio ymdopi â materion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl bob wythnos
09/10/2020 - ​Mae llai na hanner o blant a phobl ifanc o’r farn bod y gwasanaethau cymorth a ddarperir yn eu hysgolion...
“Difrod anuniongyrchol” – Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc
“Difrod anuniongyrchol” – Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc
09/10/2020 - ​“Cafodd ysgolion eu cau, mae clybiau wedi eu cau, allan nhw ddim cymdeithasu. Mae’r holl bethau hyn wedi effeithio ar blant...

Archif newyddion

chwyddwydr
Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

eiconau cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Senedd

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help