Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Diwylliant a chydraddoldebAdroddiad Pwyllgor: Y Diwydiannau Creadigol a Brexit

Rhagfyr 2018

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi gwneud ymchwiliad byr i effaith Brexit ar y diwydiannau creadigol

 

Blog: Cydraddoldeb a hawliau dynol ar ôl Brexit – y diweddaraf 

1 Tachwedd 2018

Mae’r Pwyllgor Materion Allanol a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi bod yn edrych ar y pwnc yma dros y 18 mis diwethaf. Mae’r erthygl hon yn rhoi crynodeb o farn y pwyllgorau a’u hargymhellion, ac ymateb Llywodraeth Cymru. 

 

Ymchwiliad pwyllgor: effaith Brexit ar feysydd o fewn cylch gwaith Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Parhau

Mae’r Pwyllgor yn edrych ar sut y gallai Brexit effeithio ar y celfyddydau, diwylliant, yr amgylchedd hanesyddol, yr iaith Gymraeg, darlledu a’r diwydiannau creadigol. 

 

Ymchwiliad pwyllgor: Hawliau dynol yng Nghymru

Parhau

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru, a fydd yn ystyried effaith Brexit ar ddiogelu hawliau yng Nghymru. 

 

Sesiwn graffu: Brexit a chydraddoldeb

26 Chwefror 2018

Fe wnaeth y Pwyllgor Materion Allanol drefnu cyfarfod gyda thystion arbenigol i glywed am y prif faterion ar gyfer cydraddoldeb yng Nghymru yng nghyd-destun Brexit. 

 

Partners & Help