Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Yr amgylchedd a thrafnidiaethCyhoeddiad: Adroddiad monitro Brexit – yr amgylchedd

7 Awst 2019

Mae’r papur yma yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Brexit sydd o bwys i bolisi amgylcheddol yng Nghymru. 

 

Cyhoeddiad: Adroddiad monitro Brexit – yr amgylchedd

19 Mehefin 2019

Mae’r papur yma yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Brexit sydd o bwys i bolisi amgylcheddol yng Nghymru. 

 

Cyhoeddiad: Adroddiad monitro Brexit – yr amgylchedd

10 Ebrill 2019

Mae’r papur yma yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Brexit sydd o bwys i bolisi amgylcheddol yng Nghymru. 

 

Cyhoeddiad: Adroddiad monitro Brexit – yr amgylchedd

7 Chwefror 2018

Mae’r papur yma yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Brexit sydd o bwys i bolisi amgylcheddol yng Nghymru. 

 

Blog: Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

10 Ionawr 2018

Mae’r blog yma yn edrych ar y Fil drafft yr Amgylchedd (Egwyddorion a Llywodraethu) 2018 a'i oblygiadau i Gymru.   

 

Cyhoeddiad: Adroddiad monitro Brexit – yr amgylchedd

26 Tachwedd 2018

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi paratoi’r adroddiad monitro ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig. Mae’n roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Brexit sydd o bwys i bolisi amgylcheddol yng Nghymru.

 

Adroddiad pwyllgor: Fframweithiau cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl Brexit

13 Medi 2018

Ar hyn o bryd, mae fframweithiau’r UE yn rheoleiddio prosesau rheoli’r amgylchedd. Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig wedi bod yn edrych ar ddatblygiad fframweithiau cyffredin ar gyfer y DU ar ôl Brexit. 

 

Cyhoeddiad: Adroddiad monitro Brexit – yr amgylchedd

24 Medi 2018

Mae’r papur yma yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Brexit sydd o bwys i bolisi amgylcheddol yng Nghymru. 

 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol - trafnidiaeth

24 Awst 2018

Mae Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthnasau’r dyfodol yn nodi eu safbwynt ar hedfan, ffyrdd, rheilffyrdd a thrafnidiaeth morwrol, ac mae’r blog yma yn canolbwyntio ar agweddau sy’n berthnasol i Gymru. 

 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol – diogelu’r amgylchedd

27 Gorffennaf 2018

Mae Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthnasau’r dyfodol yn nodi eu safbwynt ar hedfan, ffyrdd, rheilffyrdd a thrafnidiaeth morwrol, ac mae’r blog yma yn canolbwyntio ar agweddau sy’n berthnasol i Gymru. 

 

Blog: Effaith Brexit ar hedfan yng Nghymru ac yn y DU

24 Awst 2018

Mae'r blog hwn yn tynnu sylw at y prif faterion, yr hyn sy’n digwydd yn y trafodaethau, a'r goblygiadau i Gymru a'r DU. 

 

Partners & Help