Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations


Negodiadau

Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE: Adroddiad Monitro

4 Mehefin 2020

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

 
 

Coronafeirws: Brexit

22 Mai 2020

Mae pandemig y coronafeirws wedi tarfu ar y trafodaethau rhwng y DU a’r UE y gwanwyn hwn.

 
 


Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

18 Mawrth 2020

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

4 Mawrth 2020

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

 

Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE: Adroddiad Monitro

25 Chwefror 2020

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

 
 

 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

10 Chwefror 2020

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

 

Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE Adroddiad Monitro Brexit

29 Ionawr 2020

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

 
 

 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

27 Ionawr 2020

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

 
 

 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

3 Rhagfyr 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

18 Tachwedd 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

4 Tachwedd 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Adroddiad monitro Brexit

23 Hydref 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

1 Hydref 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Dyfarniad y Goruchaf Lys ynghylch yr addoediad a’r hyn y mae’n ei olygu i Gymru

25 Medi 2019

Mae’r erthygl hon yn rhoi trosolwg o’r digwyddiadau cyn yr achos, ynghyd â phenderfyniad y Llys a’i oblygiadau i Gymru.

 
 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

20 Medi 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Adroddiad monitro Brexit

18 Medi 2019

Darllenwch ein adroddiad monitro, sy'n cynnwys y datblygiadau diweddaraf o San Steffan a Chymru. 

 
 

Brexit ac addoedi Senedd y DU

4 Medi 2019

Mae'r briff hwn yn rhoi crynodeb o'r prif ddatblygiadau diweddaraf yn ymwneud â'r DU yn ymadael â'r UE.

 
 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

12 Gorffennaf 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Adroddiad monitro Brexit

10 Gorffennaf 2019

Darllenwch ein adroddiad monitro, sy'n cynnwys y datblygiadau diweddaraf o San Steffan a Chymru. 

 
 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

28 Mehefin 2019

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Adroddiad monitro Brexit

13 Mehefin 2019

Darllenwch ein adroddiad monitro, sy'n cynnwys y datblygiadau diweddaraf o San Steffan a Chymru. 

 
 

Blog: Brexit - Llinell amser newydd

10 Mai 2019

Mae’r blog hwn yn egluro’r datblygiadau diweddaraf yn ymwneud â Brexit, a’u goblygiadau i Gymru. 

 
 

Blog: Diwrnod Brexit

25 Mawrth 2019

Mae'r blog yma yn edrych ar ddigwyddiadau yn arwain at 29 Mawrth, y diwrnod pan oedd y DU i fod i adael yr UE. 

 
 

Adroddiad monitro Brexit

25 Mawrth 2019

Darllenwch ein adroddiad monitro, sy'n cynnwys y datblygiadau diweddaraf o San Steffan a Chymru. 

 
 

Blog: Paratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb

8 Ionawr 2019

Wrth i baratoadau ddwysáu ar gyfer y posibilrwydd o adael yr UE heb gytundeb, mae’r blog yma'n ystyried sut mae Llywodraeth Cymru a sector cyhoeddus datganoledig Cymru yn paratoi ar gyfer sefyllfa o’r fath.

 
 

Blog: Pleidleisiau ystyrlon yn Nghymru ac yn San Steffan - y diweddaraf

11 Rhagfyr 2018

Mae'r erthygl yma yn edrych ar y sefyllfa diweddaraf o ran pleidleisio ar Brexit.

 
 

Blog: Y datganiad gwleidyddol – goblygiadau hyn i Gymru

4 Rhagfyr 2018

Mae’r blog yma yn rhoi diweddariad ar beth mae’r datganiad gwleidyddol yn ei olygu i Gymru.

 
 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn: Y Cytundeb ymadael a’r datganiad gwleidyddol

4 Rhagfyr 2018

Ar 4 Rhagfyr, fe wnaeth y Cynulliad bleidleisio i wrthod y cytundeb ymadael a’r datganiad gwleidyddol.

 
 

Blog: Beth mae’r cytundeb ymadael yn ei olygu i Gymru

30 Tachwedd 2018

Mae'r blog yma yn canolbwyntio ar y prif faterion i Gymru yn y cytundeb ymadael. 

 
 

Adroddiad pwyllgor: Goblygiadau'r cytundeb ymadael i Gymru

29 Tachwedd 2018

Mae'r adroddiad yma, a luniwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, yn edrych ar effaith bosibl y cytundeb Brexit. 

 
 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

16 Tachwedd

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 
 

Sesiwn gyda'r Prif Weinidog

5 Tachwedd 2018

Dyma sesiwn olaf Carwyn Jones gyda’r Pwyllgor Materion Allanol cyn iddo sefyll lawr fel Prif Weinidog. Yn y sesiwn mae Aelodau yn gofyn cwestiynau iddo am barodrwydd ar gyfer Brexit, y cyfnod pontio a pherthnasau yn y dyfodol

 
 

Blog: Negodiadau Brexit – y datblygiadau diweddaraf

2 Tachwedd 2018

Darllenwch y blog yma i gael cipolwg ar y diweddaraf am y negodiadau Brexit, a beth mae hyn yn ei olygu i Gymru.

 
 

Datganiad gan y Llywydd: Trefniadau Brexit a setliadau datganoli

25 Hydref 2018

Darllenwch sylwadau'r Llywydd wrth iddi groesawu aelodau o'r Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit, a oedd yn cwrdd yn y Cynulliad.

 
 

Blog: Sicrhau llais i Gymru yn y paratoadau ar gyfer Brexit

23 Hydref 2018

Mae'r erthygl yma yn amlinellu'r diweddaraf ar rôl Cymru yn y gwaith sy'n cael ei wneud ar lefel y DU i baratoi ar gyfer y dyfodol.

 
 

Blog: Fforwm rhyngseneddol ar Brexit i gwrdd yn y Cynulliad

23 Hydref 2018

Mae'r erthygl yma yn edrych ar ôl y fforwm ac yn trafod cynigion ar gyfer gweithio rhyngseneddol ar ôl Brexit.

 
 

Adroddiad monitro Brexit

11 Hydref 2018

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am negodiadau Brexit Llywodraeth y DU gyda'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n cynnwys crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf, gan gynnwys y dogfennau a'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf a gyhoeddwyd.

 
 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Y diweddaraf am drefniadau pontio Ewropeaidd

18 Medi 2018

Ar 18 Medi, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid ddatganiad llafar yn y Cyfarfod Llawn ar drefniadau pontio Ewropeaidd.

 
 

Blog: Beth fydd hysbysiadau ‘dim bargen’ yn golygu i Gymru?

13 Medi 2018

Mae’r erthygl hon yn nodi rhai o oblygiadau’r hysbysiadau ‘dim bargen’ i unigolion a busnesau.


Partners & Help