Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Gwasanaethau cyhoeddusBlog: Paratoi ar gyfer Brexit

28 Ionawr 2019

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol wedi cyhoeddi adroddiada ar barodrwydd Brexit mewn tri maes: porthladdoedd, bwyd a gofal iechyd. Mae'r blog yma yn rhoi trosolwg o gynnwys yr adroddiadau. 


 

Blog: Y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

3 Ionawr 2019

Bwriad y Bil yw caniatáu i’r DU gynnal trefniadau gofal iechyd cyfatebol gyda’r UE a’r Aelod-wladwriaethau ar ôl Brexit, pe bai cytundeb Brexit neu mewn sefyllfa heb gytundeb. 


 

Adroddiad Pwyllgor: Addysg bellach a Brexit

4 Rhagfyr 2018

Mae’r Pwyllgor Addysg wedi bod yn edrych ar y sialensau Brexit ar gyfer y sector addysg.

 

Adroddiad Pwyllgor: Gofal iechyd a Brexit

3 Rhagfyr 2018

Mae’r Pwyllgor Materion Allanol wedi bod yn edrych ar effaith Brexit ar feddyginiaeth a gofal iechyd.

 

Blog: Mewnfudo ar ôl Brexit

26 Tachwedd 2018

Mae’r blog gwadd yma gan Lucy Stone o’r Sefydliad Bevan yn edrych ar sut allai cynigion ar fewnfudo effeithio ar gymunedau a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

 

Ymchwiliad pwyllgor: Sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?

Parhau

Mae’r Pwyllgor Materion Allanol wedi bod yn edrych ar sut mae’r sector cyhoeddus yn paratoi ar gyfer Brexit. Maen nhw wedi bod yn ystyried ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit a sut y gall gwasanaethau cyhoeddus baratoi ar gyfer y dyfodol. 

 

Ymchwiliad pwyllgor: Effaith Brexit ar addysg uwch ac addysg bellach

Parhau

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn edrych ar sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit o ran sectorau addysg uwch ac addysg bellach. 

 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol - iechyd 

7 Awst 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar elfennau o Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthnasau yn y dyfodol sy’n berthnasol i’r sector iechyd. 

 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol – addysg bellach ac addysg uwch 

6 Awst 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar y cynigion ar gyfer addysg uwch ac addysg bellach sydd wedi’u cynnwys ym Mhapur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthnasau yn y dyfodol. 

 

Partners & Help