Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cerfluniau gan Angharad Pearce Jones yn eu cartref yn y Senedd

26/02/2020

Mae darnau o waith celf unigryw gan Angharad Pearce Jones, y cerflunydd a’r gof enwog, wedi’u gosod yn eu cartref newydd yn y Senedd, er mwyn i’r rhai sy’n ymweld â chartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru eu hedmygu a’u defnyddio. 

Bydd y pedwar cerflun gan un o brif artistiaid Cymru yn cael eu harddangos yn barhaol yn y Senedd i roi cyfle i bobl ddysgu am y Cynulliad a’r Aelodau sy’n eu cynrychioli a theimlo rhyw gysylltiad â nhw.

Mae tri map o Gymru yn rhan o’r casgliad ynghyd â dreser Gymreig draddodiadol ar ei newydd wedd. Cafodd y darnau i gyd eu creu yng ngweithdy’r cerflunydd ger Brynaman drwy ddefnyddio dur o waith TATA ym Mhort Talbot, gan gadw at ei hymrwymiad i ddefnyddio defnyddiau a chrefftwaith Cymreig yn ei gwaith.

Bydd dau o’r mapiau yn annog pobl i ddysgu am ffiniau etholaethau a rhanbarthau’r Cynulliad, ac am yr Aelodau sy’n eu cynrychioli. Mae’r trydydd map yn ddarn o gelf trawiadol sy’n dathlu tirwedd Cymru wrth i fynyddoedd, bryniau a dyffrynnoedd ffurfio tonnau ar wyneb y gwaith. 


Gwerthfawrogi’r dirwedd o’r newydd

Mae Angharad Pearce Jones, sy’n wreiddiol o’r Bala, yn cyfaddef mai’r trydydd cerflun o Gymru, y mwyaf o’r tri map, yw un o’r darnau mwyaf heriol iddi ei greu erioed:

“Yn dechnegol, roedd y map mwyaf yn heriol oherwydd yr haenau o ddur dalennog roedd eu hangen i greu’r mynyddoedd a’r dirwedd. Cafodd pob dalen ei thorri’n unigol, ac roedd angen bod yn ofalus wrth eu dewis a’u rhoi wrth ei gilydd cyn eu gosod yn eu trefn i adeiladu’r mynyddoedd a chreu’r dyffrynnoedd.”

Mae’r cerflun yn pwyso chwarter tunnell, ac yn mesur dau fetr o led ac ychydig dros ddau fetr o daldra. Mae wedi’i osod ar olwynion, er mwyn medru ei arddangos mewn gwahanol rannau o’r Senedd, a chaiff pobl eu hannog i gyffwrdd â’r dur, i deimlo’r cadwyni o fynyddoedd a dilyn llwybr y dyffrynnoedd a’r arfordir dramatig. 
 
“Rwy’n teimlo fy mod i wedi dod i adnabod a gwerthfawrogi Cymru, pob modfedd ohoni, a’i gweld hi o’r newydd,” meddai Angharad. “Gobeithio y bydd pobl yn teimlo'r un fath ac yn gwerthfawrogi prydferthwch y tir, y mynyddoedd a siâp y wlad mewn ffordd nad ydi’n bosibl ar fap neu sat nav.”Dreser ddur

Y pedwerydd darn y mae Angharad wedi ei greu ar gyfer y Senedd yw’r dreser Gymreig, ond yn lle defnyddio derw, mae wedi defnyddio dur dalennog o waith TATA ym Mhort Talbot. Gorsaf gyfranogi aml bwrpas yw’r ddreser. Mae’n bosibl gosod gwrthrychau a gwaith celf ar y silffoedd, neu eu crogi ar y bachau, a chaiff pobl eu hannog i ysgrifennu sylwadau a syniadau a’u glynu ar y dresel a’r fframwaith sydd o’i chwmpas.  

“Rwyf am i’r ddreser gael ei defnyddio’n union fel y byddwn yn defnyddio’n dreseri yn ein cartrefi yng Nghymru, i ddangos y pethau sy’n bwysig i ni,” meddai Angharad wrth esbonio’r ysbrydoliaeth i greu’r ddreser fel lle i bobl rannu syniadau.  

“Rwyf am i bobl ei defnyddio i gynnal sgwrs drwy osod negeseuon a gwaith celf arni, ac iddi gael ei gorchuddio â negeseuon a nodiadau a throi’n ddarn o gelf ynddi’i hun. Bydd yn edrych yn wahanol o’r naill wythnos i’r llall, wrth i destun y sgwrs newid ac, ar Ddydd Gŵyl Dewi, bydd Cennin Pedr yn drwch drosti”

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni, bydd cornel grefft yn y Senedd i roi cyfle i blant a’u teuluoedd greu Cennin Pedr papur i addurno’r ddreser. Eleni hefyd, mae’r Cynulliad yn annog pobl i ddefnyddio’r hashnod #BalchoGymru ar y cyfryngau cymdeithasol i ddweud pam maen nhw’n falch o Gymru. Bydd rhai o’r negeseuon yn cael eu gosod ar y ddreser i ddathlu dydd Gŵyl Dewi.“I addysgu a sbarduno syniadau newydd”

Bydd y ddreser a’r mapiau’n cyfoethogi’r profiad o ymweld â’r Senedd, ac yn ychwanegu at y teithiau tywys, y teithiau sain, yr arddangosfeydd celf a’r rhaglen o weithgareddau sy’n caniatáu i bobl ddysgu am y Cynulliad ac am Gymru.

Dywedodd Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru; 
“Wrth i’r cerfluniau gael eu harddangos yn y Senedd, rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd pobl yn ymateb iddynt. Y bwriad yw y bydd cerfluniau unigryw Angharad Pearce Jones yn cael eu defnyddio i addysgu pobl am eu Senedd a sbarduno syniadau newydd.  

“Wrth feddwl am ddatblygu ffyrdd newydd o gysylltu gydag ymwelwyr yn yr adeilad, roedd yn bwysig ein bod ni’n rhoi llwyfan i grefft Cymreig, ac rydym yn falch iawn fod Angharad wedi gwneud y gwaith arbennig yma ar gyfer y Senedd.“

Partners & Help