Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Llywydd yn talu teyrnged i Mohammad Asghar AS

16/06/2020

Datganiad gan Lywydd Senedd Cymru, Elin Jones AS, yn dilyn y newyddion trist am golled following Mohammad Asghar AS.

"Rwyf wedi fy nhristau gan farwolaeth sydyn ein cyfaill annwyl, Mohammad Asghar.

"Bydd yn golled enfawr i'r Senedd. Roedd yn ffrind i bawb ar draws y pleidiau ac yn bencampwr dros ei ranbarth a'i wlad."

Fel arwydd o barch, maer baneri wedi eu gostwch y tu allan i adeiladau’r Senedd.

Mohammad Asghar AS

 

Partners & Help