Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :


Ymwelwyr sydd ar y Sbectrum Awtistig

 

Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb a gwella hygyrchedd i bawb mewn perthynas â'r holl nodweddion gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad blaenllaw yn ein hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb a gwella hygyrchedd i bawb.

Rhan o'r ymrwymiad hwn yw sicrhau bod ein hadeiladau'n hygyrch i ymwelwyr ag awtistiaeth a bod ein staff wedi cael eu hyfforddi i'w croesawu.

Mae'r adran hon wedi cael ei datblygu er mwyn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistiaeth. Byddwn yn parhau i adolygu, diweddaru a gwella gwasanaethau er mwyn gwella'r profiad o ymweld â'n hystâd.

Rydym yn croesawu adborth ar y pethau y gallwn eu gwella.
Gallwch roi adborth trwy glicio yma: ffurflen adborth

Mae ein hystâd yn cynnwys y Senedd, Tŷ  Hywel a'r Pierhead sydd ym Mae Caerdydd. Mae gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistiaeth ar gael isod ar gyfer pob un o'r adeiladau hyn.

Mae gwybodaeth am gyrraedd y Senedd ar gael yma: Sut i'n cyrraedd.

Mae gwybodaeth am ein horiau agor a phryd y mae busnes y Senedd yn digwydd ar gael yma: Oriau-agor.
 

Materion o ran y synhwyrau ar ein hystâd

 

Mae materion o ran y synhwyrau y dylai rhai ymwelwyr ag awtistiaeth fod yn ymwybodol ohonynt cyn iddynt ymweld â'r Senedd. Efallai y bydd rhai ymwelwyr yn sensitif iawn i oleuadau, synau, arogleuon a chyffwrdd.

Gwybodaeth am faterion synhwyraidd efallai y bydd ymwelwyr yn dod ar eu traws :

Materion o ran y synhwyrau ar ein hystâd (PDF,140 KB)   

Materion o ran y synhwyrau ar ein hystâd: Hawdd ei Ddeall  (PDF, 3.53 MB)

 

Larwm Tân y Senedd Profir y larwm tân ar fore Llun, bore Mawrth a bore Mercher am tua 08.45. Os clywch y larwm tân unrhyw bryd arall, bydd aelod o'r staff yn dweud wrthych beth i'w wneud a ble i fynd. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y larwm tân.

 

Cloch y Cyfarfod Llawn yn y Senedd - Am 13.20 a 13.25 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher, gallwch ddisgwyl clywed sŵn y gloch sy'n galw'r Aelodau i'r Cyfarfod Llawn yn y Siambr. Mae hefyd yn canu i alw Aelodau i bleidleisio. Os ydych yn sensitif iawn i sŵn, efallai y byddwch am gynllunio eich ymweliad i osgoi Cloch y Cyfarfod Llawn. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y gloch. 

 Larwm tân
y Pierhead - Profir y larwm tân bob bore Llun am 09.30, cyn bod ymwelwyr yn cael dod i mewn. Os clywch y larwm tân unrhyw bryd arall, bydd aelod o'r staff yn dweud wrthych beth i'w wneud. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y larwm tân.

 Larwm tân Tŷ Hywel  - Profir y larwm tân bob bore Llun am 09.00. Os clywch y larwm tân unrhyw bryd arall, bydd aelod o'r staff yn dweud wrthych beth i'w wneud. Os ydych yn sensitif iawn i sŵn, efallai y byddwch am gynllunio eich ymweliad er mwyn osgoi'r prawf larwm tân. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y larwm tân.

 

 

Cloch y Cyfarfod Llawn Tŷ Hywel - Am 13.20 a 13.25 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher, gallwch ddisgwyl clywed sŵn y gloch sy'n galw'r Aelodau i'r Cyfarfod Llawn yn y Siambr. Mae hefyd yn canu i alw Aelodau i bleidleisio. Os ydych yn sensitif iawn i sŵn, efallai y byddwch am gynllunio eich ymweliad i osgoi Cloch y Cyfarfod Llawn. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y gloch. 

 

I archebu copïau caled neu fformatau eraill megis print bras a Braille, ffoniwch y llinell archebu ar 0300 200 6565 neu anfonwch neges e-bost at cysylltu@senedd.cymru 

Gwelir hefyd: Diogelwch a Mynediad

 

Partners & Help