Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :


Ymwelwyr sydd ar y Sbectrum Awtistig

 

Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb a gwella hygyrchedd i bawb mewn perthynas â'r holl nodweddion gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad blaenllaw yn ein hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb a gwella hygyrchedd i bawb.

Rhan o'r ymrwymiad hwn yw sicrhau bod ein hadeiladau'n hygyrch i ymwelwyr ag awtistiaeth a bod ein staff wedi cael eu hyfforddi i'w croesawu.

Mae'r adran hon wedi cael ei datblygu er mwyn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistiaeth. Byddwn yn parhau i adolygu, diweddaru a gwella gwasanaethau er mwyn gwella'r profiad o ymweld â'n hystâd.

Rydym yn croesawu adborth ar y pethau y gallwn eu gwella.
Gallwch roi adborth trwy glicio yma: ffurflen adborth

Mae ein hystâd yn cynnwys y Senedd, Tŷ  Hywel a'r Pierhead sydd ym Mae Caerdydd. Mae gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistiaeth ar gael isod ar gyfer pob un o'r adeiladau hyn.

Mae gwybodaeth am gyrraedd y Senedd ar gael yma: Sut i'n cyrraedd.

Mae gwybodaeth am ein horiau agor a phryd y mae busnes y Senedd yn digwydd ar gael yma: Oriau-agor.
 

Materion o ran y synhwyrau ar ein hystâd

 

Mae materion o ran y synhwyrau y dylai rhai ymwelwyr ag awtistiaeth fod yn ymwybodol ohonynt cyn iddynt ymweld â'r Senedd. Efallai y bydd rhai ymwelwyr yn sensitif iawn i oleuadau, synau, arogleuon a chyffwrdd.

Gwybodaeth am faterion synhwyraidd efallai y bydd ymwelwyr yn dod ar eu traws :

Materion o ran y synhwyrau ar ein hystâd (PDF,140 KB)   

Materion o ran y synhwyrau ar ein hystâd (Word, 26.6 KB)     

Materion o ran y synhwyrau ar ein hystâd: Hawdd ei Ddeall  (PDF, 3.53 MB)

 

Y Senedd

 
Y Senedd yw prif adeilad cyhoeddus a chanolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru. Mae'n adeilad cyhoeddus ac yn atynfa am ddim i ymwelwyr.

Gall ymwelwyr weld pa ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn y Senedd drwy glicio yma: Calendr y Senedd.

Gallwch fynd ar daith ar-lein o amgylch y Senedd trwy glicio yma: Taith ar-lein y Senedd

Ceir rhagor o wybodaeth am ddod i gyfarfod pwyllgor trwy glicio yma: Mynd i Bwyllgor.

Os bydd Pwyllgor yn eich gwahodd chi i siarad ag ef, gallwch gysylltu â'n llinell wybodaeth ar 0300 200 6565 a gofyn am gael siarad â Hyrwyddwr Awtistiaeth yn ein gwasanaeth Pwyllgorau.

 

Gwybodaeth berthnasol i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth:

Y Senedd: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth (PDF, 4.29 MB)                       

Y Senedd: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth (Word, 5.15 MB)             

Fersiwn gryno:

Y Senedd: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth: fersiwn gryno (PDF, 130 KB)                      

Y Senedd: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth: fersiwn gryno (Word, 22.2 KB)

 

Y Larwm Tân Profir y larwm tân ar fore Llun, bore Mawrth a bore Mercher am tua 08.45. Os clywch y larwm tân unrhyw bryd arall, bydd aelod o'r staff yn dweud wrthych beth i'w wneud a ble i fynd. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y larwm tân.

 

 

 


 

 

 

Cloch y Cyfarfod Llawn - Am 13.20 a 13.25 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher, gallwch ddisgwyl clywed sŵn y gloch sy'n galw'r Aelodau i'r Cyfarfod Llawn yn y Siambr. Mae hefyd yn canu i alw Aelodau i bleidleisio. Os ydych yn sensitif iawn i sŵn, efallai y byddwch am gynllunio eich ymweliad i osgoi Cloch y Cyfarfod Llawn. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y gloch. 

 

 

  

 

Y Pierhead


 

Mae'r Pierhead yn lle unigryw ar gyfer ymwelwyr, digwyddiadau a chynadleddau. Rhwng yr arddangosfeydd, yr arddangosiadau rhyngweithiol a'r digwyddiadau arbennig yn amlygu materion sydd o bwys yng Nghymru, mae bob amser rhywbeth yn y Pierhead fydd yn ehangu gwybodaeth, diddori neu ysbrydoli ymwelydd.

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau yn y Pierhead, cliciwch yma: calendr digwyddiadau'r Pierhead.  

Gwybodaeth berthnasol i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth :

Y Pierhead: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth (PDF, 962 KB)                

Y Pierhead: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth (Word, 1.81 MB)

Fersiwn gryno:

Y Pierhead: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth: fersiwn gryno  (PDF, 11.8 KB)                      

Y Pierhead: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth: fersiwn gryno  (Word, 22.7 KB)

Y larwm tân
 - Profir y larwm tân bob bore Llun am 09.30, cyn bod ymwelwyr yn cael dod i mewn. Os clywch y larwm tân unrhyw bryd arall, bydd aelod o'r staff yn dweud wrthych beth i'w wneud. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y larwm tân.

 


 

 

 

Tŷ Hywel


Tŷ Hywel yw'r adeilad y tu ôl i'r Senedd, ac yno y mae swyddfeydd Aelodau'r Senedd a staff y Senedd. Er nad yw'n atynfa i ymwelwyr, gall pobl ddod i mewn i'r adeilad i ymweld ag Aelod o'r Senedd neu aelod o staff, dod i ddigwyddiad neu dod i un o'r cyfleoedd addysgiadol yn ein siambr drafod bwrpasol ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

 

I drefnu ymweliad addysgiadol sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, ac am wybodaeth cyn ac ar ôl ymweliad, gan gynnwys yr hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth gyrraedd, cliciwch yma: Ymweliadau addysgiadol.

 

 

Gwybodaeth berthnasol i ymwelwyr ag awtistiaeth:

Tŷ Hywel: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth  (PDF, 2.08 MB)                  

Tŷ Hywel: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth (Word, 923 KB)                             

Fersiwn gryno:

Tŷ Hywel: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth: fersiwn gryno (PDF, 115 KB)                                                     

Tŷ Hywel: Gwybodaeth i ymwelwyr ag awtistaeth: fersiwn gryno (Word, 21.1 KB)

 

Y larwm tân  - Profir y larwm tân bob bore Llun am 09.00. Os clywch y larwm tân unrhyw bryd arall, bydd aelod o'r staff yn dweud wrthych beth i'w wneud. Os ydych yn sensitif iawn i sŵn, efallai y byddwch am gynllunio eich ymweliad er mwyn osgoi'r prawf larwm tân. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y larwm tân.

 

 


 

 

 


 

 

 

Cloch y Cyfarfod Llawn - Am 13.20 a 13.25 ar ddydd Mawrth a dydd Mercher, gallwch ddisgwyl clywed sŵn y gloch sy'n galw'r Aelodau i'r Cyfarfod Llawn yn y Siambr. Mae hefyd yn canu i alw Aelodau i bleidleisio. Os ydych yn sensitif iawn i sŵn, efallai y byddwch am gynllunio eich ymweliad i osgoi Cloch y Cyfarfod Llawn. Cliciwch ar y botwm isod i glywed sŵn y gloch. 

 

 


 

 

I archebu copïau caled neu fformatau eraill megis print bras a Braille, ffoniwch y llinell archebu ar 0300 200 6565 neu anfonwch neges e-bost at cysylltu@senedd.cymru 

Gwelir hefyd: Diogelwch a Mynediad

 

Partners & Help