Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ystafelloedd Pwyllgora

Mae tair prif ystafell bwyllgora yn y Cwrt a gall pwyllgorau o hyd at 24 o bobl gyfarfod yn yr ystafelloedd hyn. Gellir agor ac aildrefnu ystafelloedd pwyllgora 1 a 2 er mwyn creu un ystafell fawr lle gall hyd at 34 o bobl gyfarfod. Mae waliau gwydr uchel yr ystafelloedd yn edrych dros y Cwrt ac mae’r rhain, ynghyd â’r ffenestri yn y to, yn gadael i olau dydd lifo i mewn i’r ystafelloedd. Mae’r ffenestri hefyd yn gadael i bobl weld i mewn i’r ystafelloedd o’r mannau cyhoeddus uwchlaw gan ychwanegu at dryloywder yr adeilad. Gellir defnyddio goleuadau artiffisial i ateb gofynion y darlledwyr.

Gall y cyhoedd fynd i orielau cyhoeddus yr ystafelloedd pwyllgora o’r Neuadd dros bontydd gwydr sy’n croesi’r Cwrt islaw. Mae 31 o seddau ym mhob oriel gyhoeddus, ynghyd â lle i dri o bobl sy’n defnyddio cadair olwyn, a gellir symud tair o’r seddi i wneud lle i ddwy gadair olwyn arall. Yn debyg i oriel gyhoeddus y Siambr, am resymau diogelwch, mae sgriniau gwydr rhwng yr orielau cyhoeddus a’r ystafelloedd islaw. Mae carpedi ar y lloriau, paneli ffabrig ar y waliau a bondoeau concrit i'w gweld yn yr orielau.

Ystafelloedd Pwyllgora 1

Committee Room 1

Ystafelloedd Pwyllgora 2

Committee Room 2

Ystafelloedd Pwyllgora 3

Committee Room 3

Ystafelloedd Pwyllgora 4

Committee Room 5

Partners & Help