Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Hanes y Senedd

Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r Pierhead ym Mae Caerdydd. 

Agorwyd y Senedd yn 2006. Mae wedi’i lleoli ar safle godidog ar lan y dwr ym Mae Caerdydd. Mae’n gartref i Siambr ac Ystafelloedd Pwyllgora Senedd Cymru.

Ymweld â ni: Senedd

Hanes y prosiect

 
 

Oriel 

Yn yr adran hon gallwch ddilyn hynt y prosiect i adeiladu cartref i Senedd Cymru, o’r gystadleuaeth ddylunio ar ôl y refferendwm ar ddatganoli i agoriad swyddogol y Senedd.

Nodweddion amgylcheddol allweddol

 
 

Neuadd 

Mabwysiadodd y tîm dylunio ddull holistaidd a arweiniodd at gynllun amgylcheddol sy’n defnyddio awyru naturiol a systemau goddefol i gynhesu ac oeri’r adeilad.

Partners & Help