Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Siambr

Canolbwynt y Senedd yw'r Siambr gron lle y mae'r 60 Aelod Cynulliad yn cynnal Cyfarfodydd Llawn o dan dwndis dramatig sy’n rhan o'r prif do. O dan y twndis, mae llawr pren ar sawl lefel. Cafodd y desgiau pren eu gwneud yn arbennig ar gyfer y Senedd o goed derw o Gymru ac mae offer technolegol arnynt. Mae’r paneli acwstig sydd ar y waliau'n nodweddion arbennig ac yn gwella’r sain yn yr ystafell.

Mae’r oriel gyhoeddus yn edrych dros y Siambr o lefel y Neuadd. Mae lle i 128 o bobl yn yr oriel, gan gynnwys pobl y wasg, ac mae lle i ddeuddeg o bobl sy’n defnyddio cadair olwyn. Mae’r seddi ar wahanol lefelau er mwyn i bawb allu gweld y trafodion. Ceir paneli acwstig ar y waliau, carpedi ar y llawr a goleuadau isel. Am resymau diogelwch, mae gwydr rhwng yr oriel a’r Siambr ei hun.

Bob ochr i’r Siambr, mae dau gwrt mewnol a grëwyd drwy dorri dwy hafn ddofn yn y plinth. Maent yn gadael golau dydd i mewn i’r ystafelloedd pwyllgora a’r swyddfeydd ar y llawr isaf. Mae’r cyrtiau hefyd yn cyfrannu at dryloywder y Senedd gan fod modd i bobl weld i mewn i’r mannau preifat o’r lefelau cyhoeddus uwchben.

Weler hefyd:

Siambr 1 Siambr 2 Siambr 3 Siambr 4

Partners & Help