Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Nodweddion Amgylcheddol

Er mwyn bodloni gofynion y briff, mabwysiadwyd y dull tri cham isod gan y contractwr Taylor Woodrow a’i dîm cynllunio:
  • lleihau’r galw am adnoddau, ynni, dwr a deunyddiau;
  • lle bo galw am ynni, defnyddio technoleg gynaliadwy ac adnewyddadwy;
  • defnyddio technoleg effeithlon i ateb unrhyw alw eithriadol.
Aeth y tîm dylunio ati mewn ffordd gyfannol i fodloni’r meini prawf, gan lunio cynllun amgylcheddol sy’n cynnwys systemau awyru naturiol ac isel eu hynni i wresogi ac oeri’r adeilad. Yn gyffredinol, y nod yw lleihau costau cynnal a chadw’r adeilad rhwng 30 a 50 y cant.
Prif Nodweddion Amgylcheddol

Aeth y tîm dylunio ati mewn ffordd gyfannol i fodloni’r meini prawf, gan lunio cynllun amgylcheddol sy’n cynnwys systemau awyru naturiol ac isel eu hynni i wresogi ac oeri’r adeilad. Yn gyffredinol, y nod yw lleihau costau cynnal a chadw’r adeilad rhwng 30 a 50 y cant.


Cynaliadwyedd

Bu i’r Senedd fodloni’r safon uchaf i’w dyfarnu yng Nghymru erioed o dan Ddull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil i Adeiladau (BREEAM). Cewch ragor o wybodaeth am y Senedd a chynaliadwyedd yn y rhan hon.


Partners & Help