Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Senedd Aber Website Header

Senedd@ Aberystwyth

Beth yw’r prif faterion sy’n effeithio ar Aberystwyth a’r gymuned ehangach? Be sy’n gwneud Aberystwyth yn unigryw?

Ymunwch â’r drafodaeth, wrth i ni fynd i Aberystwyth ar gyfer rhaglen o ddigwyddiadau, arddangosfeydd, cyfarfodydd Pwyllgor a gweithdai i glywed barn cymunedau lleol ar y pethau sy’n effeithio arnyn nhw. 


 
 
Events Banner
 
Brexit Event Image 
Effaith Brexit ar Aberystwyth 

Ymunwch â ni am Senedd@ Aber lle bydden ni'n trafod Effaith Brexit ar Aberystwyth.

#CaruAber

Rhannwch eich hoff luniau, fideos, gwybodaeth ac atgofion. Ymunwch â’r drafodaeth a dweud wrthym ni pam ‘da chi’n #CaruAber

Menter yn Aberystwyth – Y Dyfodol 
Ymunwch â ni am ein digwyddiad brecwast ac y cyfle i rannu eich barn. 
 

Cyfarfodydd Pwyllgorau’r Cynulliad
Rydym yn dod â Phwyllgorau'r Cynulliad o'r Senedd i Aber. Darganfyddwch fwy am sut y gallwch chi gymryd rhan.
Aberystwyth: Gorffennol, Presennol a Dyfodol, ac Arddangosfa Luniau gan Keith Morris

Darganfyddwch Aberystwyth: Y Gorffennol, Presennol a Dyfodol ac arddangosfa ffotograff gan Keith Morris yn yr Hen Goleg

Effaith Brexit ar Aberystwyth: Amaethyddiaeth

Byddwn ni yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth i drafod effaith Brexit ar amaethyddiaeth

 

 
​​Workshops banner

Rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr byddwn yn siarad âphobl o’r gymuned, sefydliadau, grwpiau, clybiau a busnesau yn yr ardal i archwilio’r materion sy’n effeithio ar bobl yn Aberystwyth a’r ardal. I gymryd rhan yn y sesiynau hyn, cysylltwch â ni ar cyswllt@cynulliad.cymru neu 0300 200 65 65.


 

 
 
Partners & Help