Dawn Bowden

Dawn Bowden

Cyfle Gwaith: Cynorthwyydd Ymgysylltu a Chyfathrebu i Dawn Bowden AS

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/07/2021   |   Amser darllen munudau

Cynorthwyydd Ymgysylltu a Chyfathrebu i Dawn Bowden AS

Ystod cyflog: £20,607 - £27,790 pro-rata 

Oriau gwaith: 16 awr

Lleoliad: Hyblyg

Natur y penodiad: Dros dro am chwe mis

Cyf: MBS-043-21

Diben y swydd:

I gynorthwyo gyda’r gwaith o gyflwyno strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu yn ôl y gofyn ar ran yr Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

  • Helpu i ddatblygu ystod eang o gysylltiadau yn y gymuned a'r cyfryngau er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd.
  • Paratoi datganiadau i'r wasg a datblygu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.
  • Cysylltu â'r Rheolwr Swyddfa a'r Uwch Gynghorydd i nodi unrhyw agweddau ar waith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau a'r gymuned.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Profiad o rôl cyfathrebu ac ymgysylltu, neu o weithio yn y sector cysylltiadau cyhoeddus.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r cyfryngau, gan gynnwys datblygu a chynnal cynllun cyfathrebu.

Cymwysterau Hanfodol:

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Gymhwyster ffurfiol, e.e. NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfwerth yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu

Sgiliau ac ymddygiadau hanfodol:

  • Tystiolaeth o weithio fel rhan o dîm
  • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a'r gallu i feithrin perthynas ar draws ffiniau proffesiynol gyda’r gymuned.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Matthew.Dorrance@senedd.cymru 

 

Manyleb y Swydd a Person

Ffurflen Gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

 

Dyddiad cau:  12:00 (canol dydd), 06 Awst 2021

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau