Cyfle Gwaith: Swyddog Cyfathrebu i Jane Dodds AS

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/06/2021   |   Amser darllen munudau

Swyddog Cyfathrebu i Jane Dodds AS

Ystod cyflog: £22,757 - £33,356 pro-rata (Band 2)

(Er gwybodaeth, byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod yr ystod cyflog)

Oriau gwaith: 30 awr, Cyfnod penodol tan 31 Mai 2022

Lleoliad: Senedd Cymru, Bae Caerdydd

Cyf: MBS-020-21

Diben y swydd:

Gwneud gwaith ymchwil/gwaith sy'n ymwneud ag ymchwil a’r cyfryngau ar ran yr Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau y cynhelir safonau cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau:

  • Sefydlu ystod eang o gysylltiadau yn y wasg, y cyfryngau darlledu ac ar-lein, er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o'r Senedd.
  • Gwneud gwaith ymchwil, paratoi ac ysgrifennu datganiadau i'r wasg a datganiadau eraill i'r cyfryngau.
  • Trafod â’r Aelod o’r Senedd/Rheolwr Swyddfa a nodi agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau.
  • Nodi digwyddiadau sydd i ddod a allai fod yn gyfleoedd ar gyfer sylw yn y cyfryngau.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Profiad o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, y byd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cysylltiadau cyhoeddus.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r dulliau o ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys llunio cynllun cyfathrebu.

Cymwysterau Hanfodol:

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Gymhwyster ffurfiol, e.e. NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfwerth yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

Sgiliau ac ymddygiadau hanfodol:

  • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a'r gallu i feithrin perthnasoedd ar draws ffiniau proffesiynol ag aelodau o’r wasg a’r cyfryngau.
  • Y gallu i feddwl am syniadau ar gyfer eitemau newyddion sy'n adlewyrchu gwaith yr Aelod o’r Senedd.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Branwen.Griffiths@senedd.cymru

 

Dyddiad cau:  17:00, 21 Mehefin 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau

 

Manyleb person a swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod