Suzy Davies

Suzy Davies

Cyfle Gwaith: Swyddog Cyswllt Cymunedol i Suzy Davies AS

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/03/2021   |   Amser darllen munudau

Swyddog Cyswllt Cymunedol i Suzy Davies AS

Salary range: £20,124 - £27,139 pro rata

(Graddfa 5 pwynt. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddwn yn penodi uwchlaw pwynt 1)

Working hours: 33.3 awr, (Pedwar diwrnod a hanner)

Location: Swyddfa Ranbarthol, Abertawe

Reference:  MBS-038-20

Pwrpas y Swydd

Rheoli gwaith achos swyddfa gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal

Prif ddyletswyddau:

 1. Ymchwilio i faterion a godir mewn gohebiaeth gan etholwyr a gwneud gwaith dilynol ar achosion o’r fath, gan sicrhau eu bod yn cael eu datrys mewn pryd
 2. Cynnal dyddiadur apwyntiadau’r Aelod, trefnu a chanslo apwyntiadau, gwneud trefniadau teithio, a chwrdd a chyfarch ymwelwyr yn ôl y gofyn.
 3. Cysylltu ag aelodau llywodraeth leol, pencadlysoedd y pleidiau, gwleidyddion eraill a'u staff, grwpiau perthnasol sydd â diddordeb, y cyfryngau, sefydliadau perthnasol y sector gwirfoddol ac etholwyr.

 

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol.
 • Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio pecynnau TGCh e.e. pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel

Sgiliau ac ymddygiadau hanfodol

 • Sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol
 • Y gallu i weithio ar eich liwt ei hun gan gadw at derfynau amser tyn, ynghyd â'r gallu i weithio'n hyblyg ac i ymdopi ag amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a’r gallu i ymdrin ag amrywiaeth o bobl
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Y gallu i ddangos sensitifrwydd ac i sicrhau bod y safonau cyfrinachedd uchaf yn cael eu cynnal;

 

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Cymorthbusnesaelodau@senedd.cymru

 

Dyddiad cau:  16:00, 22 Ionawr 2021

Dyddiad cyfweliad: TBC

 

Manyleb person a swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod