Andrew RT Davies

Andrew RT Davies

Cyfle Gwaith: Ymchwilydd i Andrew RT Davies AS, Rheolwr Grŵp Senedd y Ceidwadwyr.

Cyhoeddwyd 28/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/11/2022   |   Amser darllen munudau

Ymchwilydd i Andrew RT Davies AS, Rheolwr Grŵp Senedd y Ceidwadwyr.

Cyfeirnod MBS: MBS-070-22

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Parhaol

Diben y Swydd:

Darparu gwasanaethau ymchwil o safon uchel i Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Senedd, a’i Aelodau, ar amrywiaeth eang o bynciau, gan sicrhau y caiff safonau cyfrinachedd eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

  • Cymryd cyfrifoldeb unigol dros ddarparu gwaith ymchwil a gwybodaeth amserol ac o safon uchel ar amrywiaeth eang o destunau
  • Darparu nodiadau briffio a gwybodaeth i gynorthwyo’r Aelod o’r Senedd i ymdrin â gwaith achos etholaethol neu i helpu i lywio trafodaethau
  • Darparu gwaith ymchwil o safon uchel mewn ymateb i ymholiadau yn ôl cyfarwyddyd yr Aelod o’r Senedd
  • Cynnal y safonau uchaf o gywirdeb ac amhleidioldeb yn eich gwaith eich hun

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Profiad perthnasol mewn amgylchedd ymchwil neu wybodaeth.
  • Profiad o weithio’n uniongyrchol gyda phobl ddylanwadol, uchel eu proffil, a hynny mewn amgylchedd prysur.
  • Profiad o gyflawni gwaith ymchwil neu nodiadau briffio mewn amgylchedd seneddol neu debyg

Cymwysterau hanfodol:

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, neu
  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Nodwch fod dwy swydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd, gallwch ddod o hyd i fanylion y swydd arall yma. Dim ond un o'r swyddi fydd yn cael ei llenwi.

I gael manylion am y swydd cysylltwch â Paul.Smith@senedd.cymru. I wneud cais, cysylltwch  â Paul.Smith@senedd.cymru 

Manyleb y Swydd a'r Person

Gwybodaeth pwysig

Buddion gweithio i Aelod

Ffurflen Gais

Dyddiad cau: 4pm, 28 Tachwedd 2022.

Dyddiad cyfweliad: Wythnos sy'n dechrau 06 Rhagfyr 2022.