Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd

Cyhoeddwyd 05/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/05/2021   |   Amser darllen munudau

Cytunodd y Senedd ar God Ymddygiad ar Safonau Ymddygiad Aelodau o'r Senedd newydd a chanllawiau cysylltiedig, a ddaeth i rym ar ddechrau'r Chweched Senedd, ar 17 Mawrth 2021. Ceir rhagor o wybodaeth am ddatblygiad y Cod newydd mewn erthygl newyddion, ac adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Pwrpas hanfodol y Cod Ymddygiad hwn yw cynnal enw da’r Senedd a'r ethos agored ac atebol sy'n angenrheidiol i atgyfnerthu hyder y cyhoedd yng ngonestrwydd Aelodau o'r Senedd yn y ffordd y maent yn cyflawni eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau cyhoeddus pwysig.

Mae'r Cod hwn yn berthnasol i holl Aelodau o'r Senedd. Rhaid i Aelodau gydymffurfio ag ef.  Os oes gennych unrhyw bryderon am ymddygiad Aelod neu os ydych am wneud cwyn, cysylltwch â’r Comisiynydd Safonau.

Mae'r Senedd wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion.  Dysgwch ragor am ein polisi cwyno, y drefn gwyno a sut i wneud cwyn.