Bachgen Merch

Bachgen Merch

Wythnos Pleidlais 16

Cyhoeddwyd 16/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn nodi bod gan bobl ifanc yr hawl i ddweud beth ddylai ddigwydd ac i rywun wrando arnynt, ac mae camau mawr wedi eu cymryd yng Nghymru eleni i roi mwy o lais i bobl ifanc nag erioed.

Rhwng yr 22ain a’r 26ain o Chwefror 2021, bydd Senedd Cymru yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc i godi ymwybyddiaeth am etholiadau’r Senedd fis Mai – etholiad hanesyddol fydd yn galluogi pobl ifanc 16 ac 17 mlwydd oed i bleidleisio am y tro cyntaf yma yng Nghymru.

Yn ystod yr wythnos, cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau a sesiynau addysg y bydd modd i bobl ifanc gofrestru ar eu cyfer – boed fel unigolion neu drwy eu hysgolion, colegau neu grwpiau ieuenctid. Yn ogystal â hyn, byddwn yn annog ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid i gynnal eu gweithgareddau eu hunain drwy fanteisio ar ein pecyn addysg y bydd modd cofrestru i’w dderbyn yn y flwyddyn newydd.

I dderbyn y cyhoeddiadau diweddaraf am y digwyddiadau, a dysgu sut i gofrestru am ein pecyn addysg, tanysgrifiwch i’n cylchlythyr drwy ddilyn y ddolen hon.

Yn y cyfamser, mae llwyth o adnoddau addysg digidol ar gael y gallwch eu defnyddio i ddod â gwleidyddiaeth yn fyw i bobl ifanc – mae’r cyfan ar gael ar wefan HWB. Gallwch hefyd archebu sesiwn addysg rithwir gan staff y Senedd drwy gysylltu ag addysg@senedd.cymru.