Y Senedd a'r Cwricwlwm Newydd

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/06/2022   |   Amser darllen munudau

Addas ar gyfer: Athrawon ac Arweinwyr Ieuenctid

Dyddiad ac amser: Nifer o ddyddiadau 

Hyd: 1 awr

Lleoliad: Digwyddiad ar-lein

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ydych chi wrthi yn cynllunio’r Cwricwlwm Newydd i Gymru?

Ystyriwch ymuno gyda ni am agweddau o’r diben ‘Unigolion Moesol Gwybodus’.

Yn y gyfres hon o weithdai i athrawon bydd sesiwn i bawb a gwestai i rhannu eu harbenigedd gyda chi hefyd. Bydd cyfle i chi gasglu adnoddau, syniadau a rhannu eich meddyliau chi! Archebwch le heddiw!

Cynradd neu uwchradd, eisiau clywed fwy am sut I gynnwys y Senedd, democratiaeth a chynaliadwyedd yn eich gwersi? Dyma’r sesiynau i chi.

Gallwch ymuno mewn un sesiwn neu’r gyfres lawn.

Bydd cyfle i chi glywed gan:

  • Comisiynydd Plant Cymru (sesiwn wdi bod)
  • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (sesiwn wedi bod)
  • Comisiwn Etholiadol (sesiwn ar y 12fed o Orffennaf)

...a mwy.

Archebu Lle

Gwelwch y dyddiadau sydd ar gael ac archebwch heddiw.

Archebwch nawr