Pŵer a Phrotest - Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Cyhoeddwyd 27/01/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Mae ein holl weithgareddau fel rhan o’ch ymweliad â’r Senedd yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru. Dewch i wybod mwy am y cysylltiadau yn ein sesiynau.

Pŵer a Phrotest

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Gweithgaredd 1

Torri’r iâ

Gweithgaredd 2

Beth yw’r Senedd?

Pwy sy’n gyfrifol am beth?

Gweithgaredd 3

Trafod sut y gallant sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed yng Nghymru. Dyma rai enghreifftiau:

  • Ymgyrchu - Trafod effaith protestiadau heddychlon ac anheddychlon.
  • Sut i gysylltu ag Aelodau o’r Senedd
  • Sut i gyflwyno deiseb
  • Senedd Ieuenctid Cymru

Gweithgaredd 4

Cwis Kahoot

Gallaf wneud penderfyniadau, nodi cyfleoedd a chynllunio camau priodol i leisio fy llais.

Gallaf gymharu a gwerthuso systemau llywodraethu lleol, cenedlaethol a byd-eang, gan gynnwys systemau llywodraethu a democratiaeth yng Nghymru, gan ystyried eu heffaith ar gymdeithasau yn y gorffennol a'r presennol, a hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion yng Nghymru.

Bydd y myfyrwyr yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol.

Trafod mater amserol. Gofyn i’r myfyrwyr drafod a herio’r safbwyntiau hyn.

Gallaf wrando a darllen yn empathig gan barchu safbwyntiau gwahanol bobl a gallaf eu gwerthuso’n feirniadol i ddod i’m casgliadau ystyriol fy hun.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.